I byn som klarade sig från enskiftet. Tuve hembygds- och fornminnesförening kan knappast tänka sig en bättre bas än Skändla Sörgård i Tuve Socken på Hisingen. Skändla är annars byn som egentligen inte skulle finnas.

Ödets nyck och förstående lantmätare räddade byn undan enskiftet när det drog fram över trakten 1826. Sju år tidigare hade blixten slagit ner och lagt de tio gårdarna i aska. Dramatiserat husförhör- Det tog två år att bygga upp byn och när det sedan var dags för laga skifte tyckte lantmätarna att det var synd att riva en by som bara var några år gammal, säger Sture Johansson som är ordförande för hembygdsföreningens 220 medlemmar och med glädje visar by och gård för intresserade besökare. En gång i månaden – oftast första lördagen i månaden – är gården öppen för allmänheten. Till de mest välbesökta arrangemangen hör det dramatiserade husförhöret i november och julpysslet i december. Sedan Skändla gård byggnadsminnesförklarades sommaren 2002 har ägarna i Higabgruppen och hyresgästerna i hembygdsföreningen satsat ytterligare krafter både i fastighet och verksamhet.Skändla Sörgård består av totalt fyra byggnader. Mangård och ladugård byggdes åren efter branden 1819 medan svinhus och källarvind tillkommit under 1800-talets senare hälft. Tillsammans formar husen en halvt kringbygd gård.Inredd med tidstypiska möblerMangården, som byggts till under årens lopp, är inredd av Stadsmuseet med tidstypiska allmogemöbler från norra Hisingen och området närmast Nordre Älv. Återställandet skedde bland annat med hjälp av den siste ägaren Johan Adolf Anderssons döttrar. Gården ärvdes i samma släkt under lång tid. När Johan Adolf Andersson gick bort 1966 hade Göteborgs kommun redan köpt fastigheten i syfte att bevara den. Sedan 1975 har Tuve hembygds- och fornminnesförening varit hyresgäst. Text:Lars Hjertberg Foto:Hans WretlingLäs mer: Vårt Göteborg går husesyn när Higab fyller 40 årLäs fler artiklar om göteborgarnas hus >>