Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-10-25]

Göteborgs Stad och näringslivet samarbetar för minskade utsläpp

Anastazia Kronberg.

Samlad miljökompetens ska ge klimatnytta. Göteborgsregionen får allt fler invånare och Göteborg står inför stora utmaningar på klimatområdet. För att nå stadens klimatmål gällande koldioxidutsläpp vill staden samarbeta mer med näringslivet genom satsningen Gothenburg Climate Partnership.

Göteborgs Stad har högt ställda klimatmål, och stadens klimatstrategiska program räknar även in medborgarnas utsläpp från konsumtion. För att nå de ambitiösa klimatmålen krävs därför samarbete med näringslivet.

– Vi kan bara påverka vår egen verksamhet och Göteborgarnas koldioxidutsläpp från offentlig konsumtion. För att minska utsläppen från övrig konsumtion behöver vi hjälp från näringslivet, säger Anastazia Kronberg, projektledare för klimatinitiativet Gothenburg Climate Partnership (GCP).

Långsiktigt samarbete
Gothenburg Climate Partnership (GCP) initierades av Göteborgs stad med syftet att genom samverkan minska stadens klimatavtryck. GCP är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen, akademi, organisationer och Göteborgs Stad.

Hos de inblandade aktörerna finns en stor miljökompetens samlad. Tanken är att identifiera klimatutmaningar som företagen har och lösa dem tillsammans i konkreta projekt, som ska resultera i mätbara minskade koldioxidutsläpp.

– Vi på GCP är en neutral plattform och vi processleder arbetet och kommer också att hjälpa till att mäta effekterna av projekten. Vi använder Greenhouse gas protocol för mätningarna, vilket är en internationell, standardiserad metod för den här typen av effektmätningar.

– Dessutom bedömer vi lösningarnas skalbarhet och drar lärdomar för framtida utmaningar, säger Anastazia Kronberg.

Byggsektorn intressant bransch
– Alla projekt som minskar koldioxidavtrycket kan vara aktuella för GCP, men vi lägger särskilt fokus på projekt där man kommer längre tillsammans med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar än man hade gjort på egen hand, säger Maria Hellström verksamhetsansvarig för Gothenburg Climate Partnership.

GCP har identifierat några branscher som lämpar sig bra för samarbeten.

– Byggsektorn är ett exempel. Det byggs mycket i Göteborsgregionen nu, och här finns det mycket vi kan göra där vi kommer att se tydliga effekter. Men även transportsektorn, livsmedels- och textilindustrin är intressanta. Genom att vi arbetar tillsammans i handfasta projekt – både näringsliv och stad – är jag övertygad om att vi tillsammans kan bidra till klimatnyttan i större utsträckning, säger Anastazia Kronberg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling