Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-11-15]

Göteborgs Stad öppnar skolorna på kvällstid

Torslandaskolan

Torslandaskolan. Foto: Lo Birgersson/Göteborgs Stad

Mötesplatser för barn och vuxna. På flera ställen i Göteborg öppnas skolor för att bli mötesplatser, för både barn och vuxna, efter skoltid. Det kan handla om kultur, sport, föräldraträffar eller studiestöd. Satsningen ska bidra till en meningsfull fritid för fler barn och samtidigt stärka föräldrarnas nätverk och sammanhang.

 – Det här – Skola som arena – är ett arbete som redan pågått några år i Göteborg och görs för att bidra till en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Det är en del av Göteborgs Stads arbete för en mer jämlik stad. Arbetssättet är inte nytt. I USA och England går det under namnet Community school, säger Anna Grunander, processledare för Jämlikt Göteborg.

Bergsjöskolan i Bergsjön är det senaste exemplet i Göteborg där skolan öppnas upp till en arena där barn, familjer och andra kan mötas. Här finns möjligheter till många typer av möten och aktiviteter, från sport och kultur till matlagning och studiecirklar. Även myndigheter, föreningar och näringsliv kan nyttja lokalerna för sina möten med bergsjöborna. Där har man valt att kalla det Skolan mitt i byn.

– För att fler barn ska få en meningsfull fritid behöver vi jobba med att sänka trösklar. Vi kan till exempel se i statistik att barn och ungdomar– speciellt flickor – i vissa områden inte är lika föreningsaktiva som i andra. Att idrottsföreningarna eller kulturskolan i området kommer till skolan är ett sätt att göra något åt det, säger Anna Grunander.

Aktivitet på schemat
Även att öka vårdnadshavarens delaktighet med föräldradialoger kan vara ett knep för att få fler barn att delta.

– Genom att informera vårdnadshavare om vad aktiviteten innebär, och genom att ha aktiviteter där föräldrar är på plats men gör något annat, kan det bli enklare. Det kan också underlätta för barnet att få vara med om aktiviteten läggs in i skolschemat.

På Lövgärdesskolan har satsningen bland annat inneburit extra studiestunder där lärarstudenter från Göteborgs Universitet kommit till skolan.

– Det blir något mer än en vanlig läxhjälp och ger flera vinster, till exempel att barnen får träffa personer som studerar och skolan visar upp sig som blivande arbetsplats för snart färdiga lärare, säger Anna Grunander.

Det som görs inom Skola som arena ska ses som ett komplement till andra insatser som också behövs inom skolan och socialtjänsten.

– Skolan måste fortfarande jobba med sitt undervisningsuppdrag och socialtjänsten med sitt, men det här är ett sätt att samverka och mobilisera där vi alla har lite svårt att lyckas. Vi behöver alla helt enkelt göra lite extra.

I Malmö har skadegörelsen minskat
Samverkansmodellen innebär också att det är de ungas önskemål som kommer att forma verksamheten. I Bergsjön kommer önskningarna till exempel att fångas upp av elevrådet.

Finns det då inga risker med att öppna upp skolan på kvällar och helger? Enligt Anna Grunander finns farhågor om att skolans lokal kommer utsättas för skadegörelse. Men i Malmö, som har ett liknande arbete, har det visat sig att skadegörelsen har minskat både inne och utanför skolan sedan projekten drog igång.

– Det kan ha att göra med att ungdomarna uppskattar att de får aktiviteter efter skolan och därför månar mer om lokalerna. Men detta är naturligtvis – precis som tryggheten och skolmålen – något vi får följa upp. Det är ju också så att det alltid finns en ansvarig ledare på plats. Det handlar inte om att skolan blir en öppen fritidsgård


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling