Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2004-04-26]

Göteborgs Hamn vill lasta godståg på höjden

Går det att öka kapaciteten i godstågstrafiken genom att ställa två containrar på varandra på godsvagnarna? Detta vill Göteborgs Hamn undersöka och har ansökt om drygt 20 miljoner kronor från EU. ”Vi ska titta på om det finns hinder, som låga tunnlar eller annat, men ingen ny järnväg ska behöva byggas för såna här transporter”, säger Alf Olofsson vid Göteborgs Hamn.

– Om vi får grönt ljus för ansökan så skulle vi kunna starta undersökningen vid årsskiftet. Chalmers kommer sannolikt att börja förbereda en del av arbetet i sommar, säger Alf Olofsson som arbetar med infrastrukturfrågor vid Göteborgs Hamn.

Fungerar i USA och Australien

Två standardcontainrar i höjd på en järnvägsvagn når en höjd på mellan fem och sex meter.

– Om det är möjligt att testa på vissa järnvägssträckor så skulle man kunna få se såna här vagnar rulla i slutet av det här decenniet, säger Alf Olofsson.

Så kallad ”double stacking” används redan i USA och Australien, men där är problemen mindre då de oftast inte har några elledningar att ta hänsyn till.

– Vi kommer att gå över några utvalda sträckor och se vad som behöver göras, titta på lämpliga vagnar och undersöka olika sträckor med tanke på höjdförhållandena och om det är ekonomiskt möjligt.

Fem länder deltar

Sträckorna som Göteborgs Hamn vill undersöka i första hand är Göteborg-Oslo, Göteborg-Stockholm, och Malmö-Helsingborg-Göteborg.

Ansökan till EU är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland, Polen och Litauen. Medlen söks EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Förutom samordnaren Göteborgs Hamn deltar bland annat Chalmers avdelning för Logistik och transport, Banverket, ett stort containerrederi och en svensk tågvagnstillverkare i projektet som ska pågå i tre år och vara slutfört 2007.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling