Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2017-05-16]

Göteborgsluften allt renare visar känsliga lunglaven

Lunglaven är väldigt känslig för höga halter av svavel och kväveoxid i luften. Förr fanns det flera arter i Göteborg men de försvann bland annat på grund den smutsiga luften. Foto: Svante Hultengren/Naturcentrum AB

Ny inventering klar. Luften i och kring Göteborg är nu så pass bra att lavar och andra känsliga arter överlever i stan. Det visar miljöförvaltningens inventering av lunglav som är en levande mätare av luftföroreningar.

Läs miljöförvaltningens rapport: Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 – 2016

1994 planterade miljöförvaltningen ut lunglav, som på latin heter Lobaria pulmonaria, i sex skogsområden i och kring centrala Göteborg. Sedan dess har miljöutredarna regelbundet följt upp och utvärderat hur bra lavarna överlevt.

Bra för den biologiska mångfalden
Förra årets inventering visar på den bästa livskraften och överlevnaden hittills.

– Det betyder att luftkvaliteten numer är så pass god att lunglaven, som är väldigt känslig, kan leva i Göteborg, säger miljöutredare Emma Björkman på miljöförvaltningen.

Och där lunglaven kan växa trivs också flera andra sällsynta arter, vilket är bra för den biologiska mångfalden.

Sjöfartens utsläpp har också minskat
Mängden svavel i Göteborgsluften har minskat rejält sen början av 1990-talet, främst tack vare minskad förbränning av kol och olja. Kraftigt skärpta regler för svavel i fartygsbränsle har dessutom minskat sjöfartens utsläpp sen 2015.

Men för halterna av kvävedioxid i luften går det inte lika fort, den nedåtgående trenden har planat ut de senaste åren. Teknikutvecklingen av främst dieseldrivna personbilar har inte gått lika snabbt som väntat.

– För att vi ska minska kväveoxidhalterna i Göteborg måste motorerna bli renare och trafiken genom staden minska, säger Emma Björkman.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling