Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Näringsliv

[Publicerad 2019-11-07]

Göteborg enda storstadsregionen som driver tillväxten framåt

Företagande 2019

Rapporten Företagande 2019 är en genomgång av de största företagen, utlandsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag

Göteborgsregionens nettoexport 33 miljarder plus för 2018. Göteborgsregionen är den enda storstadsregion som går med ekonomisk vinst när regionernas företag jämför sin varuexport med importen – så kallad nettoexport. Det visar Business Region Göteborgs nysläppta rapport Företagande 2019.

Göteborgsregionen är den enda av de tre storstadsregionerna som är nettoexportör. Under 2018 var nettoexporten i Göteborgsregionen cirka 33 miljarder kronor, vilket alltså innebär att alla företag i regionen tillsammans gick med vinst med motsvarande summa när exporten jämförs med hur mycket som importerades.

Stockholms- och Malmöregionen hade under samma period ett underskott på drygt 197 respektive cirka 35 miljarder kronor.

– Det säger något om hur mycket den här regionen bidrar till landets BNP. De andra regionerna har stora minusbalanser vilket drar ner BNP-tillväxten. Man kan säga att Göteborgsregionen driver landets tillväxt, och detta samtidigt som konjunkturen viker, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I uträkningen räknas företagen till den ort där huvudkontoret ligger. Det innebär bland annat att många företag med stora delar av sin produktion i Göteborgsregionen – och där den mesta av exporten utgår härifrån – ändå räknas till Stockholmsregionen. I själva verket exporterar alltså Göteborgsregionen ännu mer än vad som syns i statistiken.

Tjänstehandeln, vilken motsvarar ungefär en tredjedel av den totala utrikeshandeln, ingår inte i uträkningen.

Genomgång av Göteborgsregionens företag
Rapporten Företagande 2019 är en genomgång av de största företagen, utlandsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag. Den presenterar en rad fakta och analyser om och av Göteborgsregionens företag.

Rapporten visar bland annat att antalet anställda i regionen ökat med fem procent mellan 2017 och 2018. Många är också anställda i utlandsägda företag.

 – En femtedel av alla anställda i Göteborgsregionen arbetar i utlandsägda företag. Att anställda ökar så kraftigt betyder att de utlandsägda företagen i Göteborgsregionen går bra och trivs här. De skapar inte bara sysselsättning, utan också omsättning och konkurrenskraft som är väldigt viktigt för regionens framtida utveckling, säger Peter Warda


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling