Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-12-20]

Haga – en förvandlad stadsdel på hundra år

  • Fyra Hagapojkar i tioårsåldern cirka 1918. De lekte på taket till Dicksonska stiftelsens hus - det som också kallades Slottet. I bakgrunden syns husen på Arsenalsgatan på Kungshöjd. Foto: Bernhard Andersson

  • 1920-talet: Kaffestund i köket på Kaponjärgatan 3. Foto: Bernhard Andersson

  • Bergsgatan 9-11 i början av 1900-talet, trångbott och fattigt. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

  • Hagabor på bilutflykt på 1920-talet. Foto: Privat

  • Haga Nygata idag. Foto: flickr/Gumisza

Trångboddheten borta. För hundra år sedan var Haga en tätbefolkad arbetarstadsdel där människorna bodde trångt. I dag är mycket förändrat. Det syns tydligt i siffrorna hos stadsledningskontorets statistikavdelning, en kommunal inrättning som under 2018 firat 100-årsjubileum.

Läs också:
Göteborgs Stads statistikavdelning firar 100 år av kommunala siffror
Göteborgarna fortsätter att bli fler
Så har Göteborg vuxit under hundra år
Sjöfart, varv och textilarbete för hundra år sedan
• Allt fler göteborgare flyttar ut till kranskommunerna

55 procent av lägenheterna i Haga för hundra år sedan bestod av ett rum och kök, eller var ännu mindre. Det var inte ovanligt att uppemot tio personer delade på en lägenhet med ett rum och kök. Haga var en utpräglad arbetarstadsdel.

1920 var stadsdelen helt utbyggd. Sedan dess har folkmängden minskat, hus rivits och ersatts med modernare lägenheter. I dag är 556 av Hagas 2 045 lägenheter byggda före 1940 (för 247 lägenheter finns ingen uppgift om byggår). Rivningarna blev dock inte så omfattande som först planerats eftersom folk protesterade.

I dag bor lite drygt 4 000 personer i Haga. Det är inte längre en fattig stadsdel, utan höjer sig över staden som helhet på många plan visar statistiken. Medelinkomsten är drygt 320 000 kronor – 35 000 kronor mer än staden som helhet.

Nästan hälften av kvinnorna, 48,2 procent, som bor i Haga, har en eftergymnasial utbildning. Siffran i hela Göteborg är 38,5 procent. Även männen har i högre grad en eftergymnasial utbildning jämfört med staden som helhet.

De som bor i Haga jobbar till största delen – 17,4 procent – med vård och sociala tjänster. 15 procent är anställda inom branschen företagstjänster.

Störst andel av de som bor i Haga är mellan 45 och 64 år. Närmare bestämt 32 procent. I hela Göteborg ligger den siffran på knappt 23 procent.

Det bor i snitt 2,1 personer per hushåll, vilket är precis samma siffra som för hela Göteborg. Nu är lägenheterna också större. 75 procent av lägenheterna i stadsdelen består av två eller tre rum och kök.

86 procent av lägenheterna i Haga är fortfarande hyresrätter. För hela staden är siffran 54 procent.

 


Fotnot:
Statistik om dagens Haga är 2016 års siffror, vilka är de senast tillgängliga. De äldre siffrorna gäller år 1920 eftersom årsboken i dessa kategorier inte har specifika siffror för år 1918.

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Genomgång av totalekonomin för Projekt Skeppsbron, utredning av hur av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas och central samordningsfunktion för omplacering och omställning var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 19 juni. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling