Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Utbildning

[Publicerad 2016-01-25]

Heldag om mobbning på Frölundaskolan

Arne Falkbäck, som förlorade sin dotter på grund av mobbning, föreläser under temadagen på Frölunda- skolan. Foto: Erica Georgsson

Föreläsning och workshop. Mobbning är en fråga som berör alla. Inte minst inom skolan. Frölundaskolans föräldraförening har bestämt sig för att stötta skolans likabehandlingsarbete. Nu bjuder de in elever, föräldrar och andra intresserade till en antimobbningsdag på skolan.

Temadagen äger rum på Frölundaskolan den 28 januari. Dagens viktigaste programpunkt är en föreläsning med Arne Falkbäck från stiftelsen ”Våga va’ dig själv!”. Han har själv varit med om att förlora en dotter som begick självmord på grund av mobbning.

− Sedan dess jobbar han förebyggande mot mobbning. Jag tror att det kommer bli en stark föreläsning, inget man bara går hem direkt ifrån och genast tänker på annat, säger David Rehaag, förälder och suppleant i Frölundaskolans föräldraförening.

Föreläser fyra gånger
Under dagen ger Arne Falkbäck tre föreläsningar för skolans elever och personal. På kvällen anordnas en öppen föreläsning för skolans föräldrar, politiker i stadsdelen och andra föräldraföreningar.

Efter föreläsningarna blir det workshops. Dessutom kommer föräldrar från föräldraföreningen att finnas på plats för att fånga upp de tankar och funderingar som väcks under dagen.

David Rehaag tycker att det är av största vikt att även föräldrarna engagerar sig i skolans arbete mot mobbning, kränkande behandling och utanförskap.

− Vi vill öka medvetenheten kring de här frågorna och hoppas på att få med oss fler föräldrar i det arbetet, säger David Rehaag.

”Var med i skolan”
Han tror att två saker kan vara värdefulla att tänka på för alla föräldrar. Främst handlar det om att visa ett intresse för barnens skoldag och vad som händer i skolan.

− Om man frågar barnen och tar sig tid att prata med dem är det större chans att man får veta vad som pågår. De berättar förstås inte alltid, men man kan försöka, säger David Rehaag.

Dessutom pratar han om vikten av att vara en närvarande förälder – och då inte bara i hemmet eller på fritidsaktiviteter.

− Ta en eller ett par semesterdagar och var med i skolan. Man behöver inte bara hänga i det egna barnets klassrum, man kan gå runt och känna av stämningen på skolan eller kanske testa att vara rastvakt, säger han.

Fler föreläsningar på temat
Kvällsföreläsningen med Arne Falkbäck startar på Frölundaskolan klockan 18.00 den 28 januari och är i första hand till för föräldrarna på skolan. Inträdet är fritt. Planer finns på att ordna fler föreläsningar på samma tema senare i år.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling