Planer på om- och tillbyggnad. Det kommunala fastighetsbolaget Higab är ny ägare till fastigheten Sjöfartsmuseet. En förstudie pågår redan om hur museilokalerna ska byggas ut och utvecklas.

Higab äger och förvaltar sedan tidigare Göteborgs konstmuseum, Konsthallen, Stadsmuseet och Röhsska museet.

– Det känns roligt och spännande att få in ytterligare ett museum i beståndet, säger Stefan Lundqvist, tillförordnad vd på Higab.

Verksamheten har vuxit ur lokalerna
Huset och samlingarna i Sjöfartsmuseet har ägts av stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum. Ansvaret för samlingarna kommer att ligga kvar hos stiftelsen även nu när Higab tar över huset.

Sedan ett år tillbaka pågår en förstudie om att utveckla byggnaden eftersom verksamheten har vuxit ur lokalerna. I planerna ingår att flytta Akvariet till en tillbyggnad och att göra logistik och tillgänglighet bättre både för besökare och personal.