Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2017-03-23]

Ideellt arbete mot hiv får 2,3 miljoner i föreningsbidrag

Foto: www.dr-gumpert.de

Förebygger spridning och stigmatisering. Göteborgs stad stödjer ideellt arbetet med att förebygga stigmatisering och spridning av hiv och sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar. Fyra olika organisationer har beviljats bidrag på 2,3 miljoner kronor.

Idag är behandlingen av hiv så pass effektiv att den i princip kan sänka virusnivån till noll. Smittorisken är mycket låg och personer med hiv-behandling kan leva ett långt liv. Samtidigt finns det mycket felaktig och föråldrad kunskap, som gör att människor som lever med hiv stigmatiseras och diskrimineras.
– Idag väljer bara fem procent att berätta om sin hiv vid kontakt med myndigheter. Fördomar om hiv leder alltså till sämre bemötande och diskriminering, säger Monica Benitez Caris, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

För att förebygga stigmatisering och spridning av hiv och sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar har Göterbogs Stad och social resursförvaltning beviljat 2,3 miljoner i bidrag till fyra ideella organisationer. Bidraget är en del av ett statliga hiv-anslag.

Arbete med migranter får stöd
En av organisationerna som får medel är Stadsmissionen för projektet Crossroads som vänder sig till utsatta EU-migranter. I samverkan med andra aktörer jobbar Crossroads med hiv-förebyggande arbete och har bland annat genomfört snabbtester av hiv.

– Det här är en migrantgrupp som befinner sig i en social och ekonomisk utsatt situation därför ofta exponeras för risker kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom de inte räknas som papperslösa med rätt till vård som inte kan anstå, och genom att många saknar sjukförsäkring från sitt hemland, faller de mellan stolarna, säger Monica Benitez Caris.

Organisationerna som beviljats medel är Stadsmissionen, Akademikerhälsan, Föreningen Homan i Göteborg och RFSU.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling