Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-10-17]

Jurist får Renovas miljöstipendium

Foto: Renova

Forskar om skatter. Joana Pedroso är Renovas miljöstipendiat 2019. Hon är jurist och forskar vid Göteborgs Universitet. I sin forskning vill hon undersöka förhållandet mellan EU:s regelverk och medlemsländernas möjlighet att beskatta miljöstörande verksamhet.

Stipendienämnden skriver i sin motivering att Joanas forskningsområde är ”ett framåtriktat och spännande nytt område med kopplingar så väl till miljö som avfall. Joana Pedrosos forskning är mycket intressant för Renova i ett framtidsperspektiv med tanke på möjligheterna att förebygga avfall och bidra till en mer cirkulär ekonomi”.

Joana Pedroso menar att EU:s regelverk inte helt tar hänsyn till miljöperspektivet, och med sin forskning vill hon öka medvetenheten om hur EU:s regler om statligt stöd fungerar. Hon vill visa att dessa kan vara en hjälp för att konstruera skatter som styr mot ett hållbarare samhälle.

– Miljöskatterna bör konstrueras så att de verkligen belastar den miljöstörande verksamheten, säger hon.

Joana presenterade sin forskning vid Renovas hållbarhetsseminarium 17 oktober.
Stipendiet som är på 50 000 kronor vill hon använda för forskningsresor.

Avfalls-och återvinningsföretaget Renova ägs av tio kommuner i Västsverige, däribland Göteborgs Stad.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling