Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Näringsliv

[Publicerad 2019-09-18]

Konjunkturnedgång dröjer i Göteborgsregionen

Ladda ner hela rapporten på länken längst ner i den här artikeln.

Arbetsmarknad och lönesumma växer fortfarande. Det verkar som att Göteborgsregionen hittills lyckats stå emot konjunkturnedgången. Såväl arbetsmarknad som lönesumma växer fortfarande och enligt årets tredje konjunkturrappport från Business Region Göteborg kan det bland annat bero på att en svag krona gynnar bilexporten.

Trots att tillväxten i svensk ekonomi har mattats av rejält under det första halvåret 2019, så verkar Göteborgsregionen inte ha drabbats lika hårt.

– Vi ser det på arbetsmarknaden som fortsätter att växa betydligt snabbare än både Stockholm och rikssnittet, vi ser det på lönesummetillväxten som ligger högre än för riket och inte minst ser vi det på bostadsmarknaden, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Sysselsättningen fortsätter att växa och ökningen i Göteborgsregionen var klart starkare än i andra storstadsregioner. I riket som helhet ökade jobbtillväxten med 0,7 procent vid utgången av andra kvartalet 2019, i Stockholm med 1,9 procent, i Malmö med 1,1 procent – medan siffran för Göteborgsregionen landade på 3,6 procent.

Exportindustrin gynnas
Business Region Göteborg tror att industrins sammansättning i Göteborgsregionen är en förklaring till att avmattningen i konjunkturen inte slagit lika hårt här.

– Industrins sammansättning kan vara en förklaring liksom vår handel med omvärlden där den svaga kronan gynnar exporten. Har man konkurrenskraftiga varor som är kopplade till stora värden har man en fortsatt god försäljning och behov av att hålla många sysselsatta. En annan förklaring kan vara att effekterna kommer senare till Göteborg, säger Peter Warda, analytiker på Business region Göteborg.

Att exporten av personbilar är fortsatt stark gynnar förstås Göteborgsregionen. Under andra kvartalen i år ökade den med 12 procent jämfört med samma period förra året. Störst är ökningen till USA, dit ökade bilexporten med 87 procent, men den har också ökat till länder som Tyskland, Finland och Kina.

Stark köpkraft trots högre arbetslöshet
Arbetslösheten har dock ökat något under andra kvartalet 2019, från 5,6 till 5,8 procent. Enligt Business Region Göteborg ökar den i hela landet, och det är normalt med en uppgång vid den här tiden på året. Göteborgsregionen har fortfarande lägst arbetslöshet i jämförelse med de övriga storstadsregionerna.

Trots den ökade arbetslösheten fortsätter summan av utbetalda löner att öka i regionen, och mer än för riket i övrigt. Det spär också på köpkraften. Däremot tror Business Region Göteborg att det kommer att komma en nedgång även här.

– Arbetsmarknaden har varit stark och industrin går bra. Den visar sig vara mer motståndskraftig än vi trott. Vi har inte sett några stora neddragningar som genomförts ännu även om det aviserats några. Detta betyder dock inte att nedgången inte kommer. Vi ser tydliga tecken på arbetsmarknaden och förväntar oss en fortsatt uppstramning, här finns ofta en eftersläpning, säger Henrik Einarsson.

 


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck, Göteborgsförslag om löpande redovisning av Västlänkens kostnader, finansiering av Slottsskogsobservatoriet 2019 och färdplan för avveckling av Rosenlundsverket var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 9 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling