Stor granskning av dansskolors hemsidor. Trots påpekanden rättade inte 15 dansskolor i Göteborgsområdet till felen på sina hemsidor. Nu anmäler Konsument Göteborg dem till Konsumentverket.

Konsument Göteborg granskade 18 dansskolor runt om i Göteborgsområdet för att se hur de följer lagen om distansavtal. Samtliga visade sig ha brister, främst att hemsidorna inte innehåller rätt information om ångerrätten. Bland annat ska företag alltid hänvisa till ett standardformulär som underlättar om konsumenten vill ångra sig.

Att ha rätt information är inte bara en fördel för konsumenten utan även för företaget. Är den felaktig förlängs nämligen ångerrätten från 14 dagar till ett år.

Blandad respons
– Det verkar många företag inte vara medvetna om. Jag märker att felet är väldigt vanligt när jag själv besöker sajter som privatperson, säger Maud Öhlund, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg.

Efter granskningen kontaktade Konsument Göteborg alla företag och påpekade felen, men 15 av dansskolorna har trots påpekanden inte rättat till dem. Dessa anmäls nu till Konsumentverket. Ingen av skolorna uppfyller kraven helt, men tre av de 18 granskade har mindre brister och anmäls inte.

– Responsen från dansskolorna var blandad. Några vill göra rätt, andra förstår inte varför de behöver ändra sin information, säger Maud Öhlund