Struntade i prismärkning trots påminnelse. 76 butiker i Göteborg anmäls nu till Konsumentombudsmannen sedan de - trots anmodan - struntat i att prismärka sina skyltade varor. Enligt lag ska alla varor i ett skyltfönster vara prismärkta.

Det var i våras som Konsument Göteborg granskade 321 butikers skyltning. Resultatet var nedslående: bara en tredjedel av affärerna hade en godtagbar prisinformation.

Konsument Göteborg tog då kontakt med de butiker som inte uppfyllde kraven och informerade – både skriftligt och muntligt – om de regler lagen föreskriver.

”Alla har haft chans att bättra sig”
När man under september gjorde en uppföljande kontroll för att se om butikerna åtgärdat problemet visade det sig att 76 av dem fortfarande saknade en godtagbar prismärkning.

– Alla har haft en chans att bättra sig. Det är dåligt att flera affärer ändå inte gjort det. Vi kommer nu att anmäla de 76 butikerna till KO som kan komma att utfärda ett föreläggande förenat med vite, säger konsumentrådgivare Maud Öhlund.

Enligt Prisinformationslagen och Konsumentverkets föreskrifter ska prisinformation lämnas på alla varor som syns i en butik eller i ett skyltfönster.

När Konsument Göteborg själva undersökte göteborgarnas inställning till prismärkning i skyltfönstren sa nio av tio att de vill ha prismärkning.