Konsument Göteborg är sedan den 15 november rätt instans att vända sig till även för den villrådige konsument som råkar vara bosatt i Ale kommun. De båda kommunerna har tecknat ett samarbetsavtal som ger invånarna i Ale fullständig service i konsumentfrågor.

Ale kommun lade för några år sedan ner sin konsumentrådgivning på grund av budgetnedskärningar. Men nu väljer kommunen att återinföra den – genom att köpa tjänsten från Göteborg.

– Därmed kan Aleborna numera vända sig till våra sju konsumentvägledare med sina frågor via telefon eller e-post. Vi kommer också att genomföra vissa utåtriktade aktiviteter i Ale,
exempelvis skolbesök, berättar Ann-Kristin Hedeberg, planeringsledare på Konsument Göteborg.

Gäller inte energirådgivning

Liknande avtal finns sedan tidigare med Öckerö och Partille kommuner. De köper även sin energirådgivning av Göteborg, vilket dock inte är fallet med Ale.

Förra året hade konsumentvägledarna totalt drygt 18.000 personliga rådgivningskontakter med vetgiriga konsumenter.

Servicen till Aleborna kommer enligt Ann-Kristin Hedeberg inte att orsaka något omedelbar behov av personalförstärkningar på Konsument Göteborg.

– Avtalet ger oss däremot resurser att förstärka vårt förebyggande arbete, tillägger hon.