Oskäliga avtalsvillkor. Åtta av de nio dejtingsajter som Konsument Göteborg granskat har oskäliga villkor för betalmedlemsskap enligt Marknadsdomstolens praxis. Därför gör nu Konsument Göteborg en anmälan till Konsumentverket.

Sex av de granskade företagen kräver ett skriftligt meddelande om en användare vill säga upp tjänsten eller utnyttja ångerrätten.

– Det är solklart att detta villkor strider mot Marknadsdomstolens praxis. Vi anser även att det är ett oskäligt villkor att kräva ett skriftlig meddelande för att utnyttja sin ångerätt, säger Lotta Gustavsson, konsumentrådgivare vid Konsument Göteborg.

”Lusläs villkoren!”
Konsument Göteborg hittade också andra tveksamheter i sin granskning. Till exempel anger några av dejtingsajterna felaktiga uppgifter om när man kan utnyttja sin ångerrätt som regleras av distans- och hemförsäljningslagen

– Det är viktigt för konsumenter att vara uppmärksamma på att de flesta av de granskade företagen också har automatisk förlängning av tjänsten, när den första bindningstiden gått ut . Avtalet förlängs då med samma tid som man ursprungligen avtalat om, säger Lotta Gustavsson som uppmanar konsumenter att alltid lusläsa villkoren för att se vad som gäller.

Granskningen av betalmedlemskapen är en uppföljning av den granskning av gratismedlemsskap som Konsument Göteborg gjorde förra året. Också där var resultatet nedslående – avtalsvillkoren var i princip värdelösa.