Rekordökning under pandemins första månad. Göteborgs Stads konsumentrådgivning har utökade öppettider sedan april. Och det behövs. Under den första månaden ökade antalet samtal med 111,7 procent. Många av samtalen var från göteborgare som vände sig till konsumentrådgivning för första gången.

Elin Lindeberg. Foto: Konsument- och medborgarservice

I spåren av covid-19-pandemin är det många som fått resor inställda och evenemang framflyttade med kort varsel. Det är en helt ny situation och många konsumenter vet inte vilka rättigheter de har och regler som gäller.

− Vi har fått många samtal från människor som inte tidigare visste att vi fanns. De vanligaste frågorna rör inställda resor, konserter och evenemang, säger Elin Lindeberg, konsumentrådgivare vid Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Även för rådgivarna har det varit en ny situation.

− Vi kan konsumentlagstiftningen men under den här perioden har situationen förändrats nästan från dag till dag och en viktig del av vårt arbete har varit, och är fortfarande, att hålla oss uppdaterade hela tiden.

Förtvivlade konsumenter

För att möta det stora behovet av konsumentvägledning har man utökat öppettiderna rejält. Från att bara ha öppet på förmiddagar, måndag till torsdag, har man sedan april öppet alla vardagar, både på förmiddagen och eftermiddagen.

Fortfarande är trycket stort på konsumentvägledning. Antalet sammanlagda samtal, från den 1 mars till 21 augusti, har ökat med 61,6 procent.

− Det har varit en del förtvivlade samtal från konsumenter. Det kan handla om tusentals kronor som de riskerar att förlora. Även om det har varit tungt stundtals har det också varit roligt att kunna hjälpa till. Att berätta om konsumenternas rättigheter, vart de ska vända sig och skicka med dem argument att använda gentemot företagen, säger Elin Lindeberg.

Pratar konsumenträtt

En stor del av konsumentrådgivningens uppdrag är att arbeta förebyggande. Det sker genom besök och föreläsningar på till exempel högstadium, gymnasieskolor, SFI och seniorboenden. Även det ändrade pandemin på. När gymnasieskolorna gick över till digitalundervisning fick man inspiration.

− Vi började också köra våra föreläsningar digitalt. Det har varit riktigt lyckat och troligtvis kommer vi även i framtiden att komplettera våra vanliga föreläsningar med digitala.

Service som läggs ner

Trots att pandemin visar på behovet av konsumentrådgivning väljer allt fler kommuner att lägga ner sin rådgivning. Det är inte en lagstadgad skyldighet och en rapport från Konsumentverket visar att 30 procent av Sveriges kommuner inte har konsumentrådgivning. Av de som har servicen är det endast 15 kommuner som erbjuder rådgivning på heltid.

Två av kommunerna som valt bort konsumentrådgivning är Partille och Mölndal. I nuläget har de ett samverkansavtal med Göteborgs Stad som sköter även deras konsumentrådgivning men från och med årsskiftet försvinner den möjligheten.

− Det är så klart en ekonomisk fråga men många gånger inser inte kommunen värdet av den här servicen. Konsumentverket har räknat ut att konsumenter vänder sig till kommunal konsumentrådgivning med klagomål som rör skador för sammanlagt 250 miljoner kronor, säger Elin Lindeberg.

Efter sommaren har frågorna om inställda resor och avbokade evenemang börjat minska.

− Nu handlar det ofta om människor som fortfarande väntar på återbetalningar eller inte fått kontakt med resebolaget eller arrangören. I stället har samtalen om hantverkare och försäljare av begagnade bilar börjat komma tillbaka, säger Elin Lindeberg.