Krångliga och dyra avtal. Avtal som är svåra att säga upp, dyra om man gör det och orimligt förlängda om man glömmer det. Det är Konsument Göteborgs slutsatser efter att ha granskat åtta elhandelsbolag i Sverige.

– Att förstå vad ett elavtal innebär är verkligen inte lätt. Vår jurist och jag har jobbat med sådana här frågor i många år men det var flera gånger som vi kände oss väldigt osäkra på vad elhandelsbolagen egentligen menar i sina avtalstexter, säger Mats Danielsson på Konsument Göteborg.

I sitt arbete som energi- och klimatrådgivare är han van vid att konsumenterna har klagomål på de svårbegripliga avtalen, och genom granskningen har det visat sig att många har skäl för sin kritik.

Onödigt mycket konsumentjobb
Bara ett av de åtta granskade bolagen, Storuman Energi, får ett bra betyg för sina tydliga och enkelt skrivna avtal, korta uppsägningstider och rimliga lösen- och straffavgifter. Fyra bolag bedöms ha godtagbara villkor, medan tre bolag, däribland Göteborg Energi Din El, får skarp kritik på flera punkter.

– Dels måste man flytta med sitt elavtal om man byter bostad, dels har man väldigt lång uppsägningstid på rörliga avtal. Tre månader innan det rörliga avtalet löper ut måste man säga upp, men vid den tiden går det sällan att jämföra priser tre månader framåt i tiden för att teckna ett nytt avtal. Då måste kunden göra en ny insats ett par månader senare vilket känns väldigt onödigt krångligt. En månad uppsägningstid är rimligare för konsumenten, säger Mats Danielsson.

Många elhandelsbolag har infört höga lösen- och straffavgifter för den som säger upp sitt avtal i förtid.

– Ett väldigt vanligt misstag bland elkonsumenterna är att säga ja till ett nytt avtal när någon telefonförsäljare ringer, utan att ha koll på när det nuvarande avtalet löper ut. Bryter man det i förtid ska det bolag som man lämnar hållas ”skadeslöst” för den inkomst de förlorar, men där skiljer sig nivåerna väldigt mycket åt, säger Mats Danielsson.

Till exempel har Vattenfall en lösenavgift på 15 procent av den återstående beräknade förbrukningen, medan Göteborg Energi Din El kräver 30 procent.

Passiva kunder bör få rörligt
Den som däremot glömmer att säga upp sitt fasta avtal innan det löper ut riskerar att automatiskt hamna i ett nytt fast avtal.

– De seriösa bolagen är noga med att upplysa kunden om att avtalet är på väg att löpa ut, men det finns gott om exempel på att det inte görs. Istället förlängs avtalet automatiskt till ett nytt fast avtal, när det rimliga borde vara att en inaktiv kunds avtal övergår till att bli rörligt, så att man kan ändra sig och göra ett aktivt val när som helst, säger Mats Danielsson.

Ett dåligt exempel menar han är Energibolaget i Sverige, vars avtal måste sägas upp mellan 90 och 30 dagar innan avtalet löper ut. Uppsägningar som görs innan tas det enligt avtalet över huvud taget ingen hänsyn till, och den som försöker säga upp avtalet 29 dagar innan det löper ut kommer för sent. Då förlängs till exempel ett treårigt avtal med ett nytt lika långt, till ett troligen helt annat pris.

– Det är inte lätt att vara elkonsument, säger Mats Danielsson.