Genom ett samarbete mellan tre förvaltningar kan föreningar inom Göteborgs Stad få hjälp att sänka sin energiförbrukning, och därmed också sin miljöpåverkan. Ofta har även små insatser – som att byta munstycken i duscharna – stor effekt.

Under våren har energirådgivare från Idrotts- och föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg besökt tretton idrottsföreningar i kommunen, för att försöka förstå varför en allt större del av föreningsstödet går till el, varmvatten och uppvärmning av lokalerna.

– Vi ville se hur vi kan hjälpa föreningarna att minska sin energiförbrukning, och därmed sänka sina energikostnader och i förlängningen också minska sin påverkan på miljön, säger Markus Lundborg, energi- och klimatrådgivare på Konsument Göteborg.

Pengar att spara i duschen

De föreningar som valdes ut för besök var en blandning av små och stora klubbar och som håller till i olika typer av lokaler, till exempel Högsbo Basket, Billdals Ridklubb och Assyriska BK.

7E52.jpg
Energirådgivarna kunde ge föreningarna tips om både små och stora insatser för att minska energiförbrukningen.

– Det är till exempel vanligt med gamla duschmunstycken, som sprutar ut 18 liter vatten per minut. Man kan lätt halvera vattenförbrukningen genom att byta till snålspolande munstycken, säger Markus Lundborg.

Siste man släcker lampan

Annat som är lätt att ändra på enligt Markus Lundborg är användandet av belysning och ventilation. Antingen genom instruktioner till föreningsmedlemmarna, eller genom att installera sensorer som känner av när någon befinner sig i olika delar av lokalerna.

– Vi har sett exempel på att den som kommer först på morgonen tänder överallt, och sen är ljuset på fram till sent på kvällen.

Det finns också större investeringar att göra, som att byta värmesystem och installera solfångare. Det senare menar Markus Lundborg kan vara intressant framförallt för fotbollsklubbar som huvudsakligen tränar från vår till höst då solen värmer bäst.

Fler kan få hjälp

Göteborgs Stad har ett stort och varierat föreningsliv. Arbetet med att hjälpa föreningarna att sänka sin energiförbrukning kommer att fortsätta genom att framöver erbjuda dem utbildning och föredrag.

– Det här är verkligen något som ger ringar på vattnet. Vi når väldigt många, privatpersoner tar med sig tips om energibesparingar hem, säger Markus Lundborg.