"Viktigt ta in offert från flera!". Priserna mellan olika hantverkare i Göteborg kan variera väldigt mycket. Konsument Göteborg frågade nio firmor om en köksrenovering. Den dyraste kostade tre gånger så mycket som den billigaste!

– Ja, det är enorma skillnader, säger konsumentrådgivare Marcus Atterstam.

– Vi hade på känn att det var ungefär så här, men vi ville ha svart på vitt på det. Så vi gjorde en undersökning för att se om våra misstankar bekräftades.

Och det gjorde de! Konsument Göteborg begärde in offerter från nio hantverksföretag i Göteborgsområdet på ombyggnad av ett kök.

Jämför och förhandla!
Offerterna för samma arbete låg mellan 21 600 och 64 000 kronor, före eventuellt rotavdrag. Det motsvarar en skillnad på 40 000 kronor för samma jobb.

– Det visar att man ska ta in flera offerter och jämföra, kanske förhandla med firmorna, eftersom det kan vara extremt stora skillnader i pris, säger Marcus Atterstam.

Han tror att de stora prisskillnaderna bland annat beror på att många hantverkare har mycket att göra.

– Om de har i princip fullbokat hela 2015, så kan de ta i ordentligt. Om de inte får jobbet, spelar det inte så stor roll för dem.

Stor skillnad på offerter
De nio firmornas namn lämnas inne ut av Konsument Göteborg.

– Nej, det här handlar inte om de nio specifika företagen, eller att någon tar ut överpriser. Vi skulle kunna göra den här undersökningen om och om igen – och få ungefär samma resultat. Så här ser det ut, säger Marcus Atterstam.

– Det viktiga är: Ta fram flera offerter och jämför priser! Det är poängen med vår undersökning.

Förutom stora prisskillnader, var det också stor skillnad på hur offerterna var utformade.

Satte betyg på tydlighet och innehåll
Konsument Göteborg granskade de nio offerterna utifrån olika aspekter. Förutom priset tittade man på uppgifter som F-skatt, ROT-avdag, arbetsbeskrivning, materialbeskrivning och kontaktuppgifter.

Sedan har offerterna poängsatts efter tydlighet och innehåll. Men det ledde inte till att konsumentrådgivarna såg ett samband mellan en bra offert och högt pris.

– Vi hade en teori om att företag som skriver sämre offerter, kanske också är billigare, säger Marcus Atterstam.

– Men vi såg inte den kopplingen, utan en väldigt välskriven offert kunde ligga i det lägre prisskiktet, medan enbart ett mail med prisuppgift kunde tillhöra de dyrare.

Kan vara avgörande vid reklamation
För att kunna jämföra olika offerter är det viktigt att se vad som specifikt ingår. En tydlig offert kan vara avgörande vid en reklamation.

Vissa av de granskade offerterna saknade viktiga uppgifter som bör finnas med för att det inte ska bli några tveksamheter. Ju mer information som finns i offerten, desto lättare blir det att avgöra eventuella tvister.

– Under arbetets gång kan det också hända att man avtalar om nya saker, och då bör det dokumenteras på ett eller annat sätt, säger Marcus Atterstam.

– Det kan till exempel vara att man sparar ett e-postmeddelande eller en gemsam anteckning där det framgår vad man bestämt.