Konsument Göteborg har tillsammans med 29 andra kommuner köpt in ett antal leksaker som testats av Konsumentverket. Resultaten har sammanställts i en rapport som visar att mer än en fjärdedel av de testade leksakerna inte uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Pistoler, pilbågar och slangbellor säljs i affärerna – trots att de kan vara riktigt farliga. Märkning och kontroll av leksaker ger inte någon garanti. Som köpare får man lita till det egna omdömet menar konsumentrådgivarna.

Ögon- och kvävskador

Projektilleksaker har orsakat både ögon och kvävskador. Förra året gjordes en marknadskontroll av mjuka leksaksdjur med samma nedslående resultat. Det ser tyvärr ut att vara en trend som håller i sig.

– Projektilleksaker får inte ha för stor kraft och pilar och annat som skjuts iväg måste vara tillräckligt trubbiga för att inte kunna skada, säger Åsa Lindquist på Konsumentverket.

– Slangbågar och så kallade katapulter får inte ens marknadsföras som leksaker eftersom de medför stor risk för ögonskador.
Marknadskontroller är egentligen ett slags ”stickprov”.

– Vi testar ju bara en bråkdel av de leksaker som säljs. Det ger ändå en fingervisning om hur det ser ut på marknaden, säger Åsa Lindqvist.

Totalförbjudna leksaker

Alla leverantörer som fått anmärkning på sina leksaker, totalt 23, har blivit kontaktade av Konsumentverket. I elva fall har leksakerna totalförbjudits.
Tillverkaren kan själv märka sina leksaker med ”Ce”, om han anser att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

– Men Ce-märkningen är ingen garanti för att leksaken är ofarlig, upplyser Lars Sundling på Konsument Göteborg.

– Tyvärr fuskas det även en del.

Vissa leksaker har alldeles för höga ljud, och kan skada hörseln på ett barn. Det har gällt t.ex. vissa speldosor som är avsedda att hänga ovanför sängen hos den lilla babyn eller knallskott från en leksakspistol.

Men hur skall jag som köpare bära mig åt om man inte kan lita på den märkning som finns?

– Man får använda sitt eget sunda förnuft och prova ljud och andra egenskaper hos leksaken. Är man tveksam är det bättre att avstå från köp än att chansa, tycker Lars.

Nästa år kommer Konsumentverket tillsammans med Kemikalieinspektionen att titta på ”prylar med skvalpinnehåll”. Sista året har de blivit väldigt populära och säljs som nyckelringar, muggar, dricksglas med mera.

Kan skada lungorna

Ofta flyter eller guppar det omkring stjärnor, glitter och andra småfigurer i vätskan. Vätskorna kan bestå av lättflytande mineralolja. Detta har vid ett tillfälle orsakat kemisk lunginflammation hos en pojke som bitit sönder en nyckelring.

– Just de här ämnena är farliga om de följer med inandningsluften ner i lungorna, säger Åsa Lindqvist.

– Innan vi har hunnit kontrollera marknaden uppmanar jag alla föräldrar att inte köpa prylar med mineralolja till barn. De flytsaker som inte har deklarerat innehåll är det säkrast att undvika i barnsammanhang.
Den svarta lista på alla de totalförbjudna leksakerna hittar du i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördagen den 8 december.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)