Men problem finns kvar. 2018 infördes en ny lag vid telefonförsäljning, som innebär att konsumenten måste tacka ja skriftligt efter att samtalet är avslutat. Men många konsumenter känner inte till lagen och dessutom struntar många företag i den. Enligt Konsument Göteborg är det främst äldre och nysvenskar som drabbas.

Elin Lindeberg, konsumentvägledare.

Under sommaren presenterade Konsumentverket en kartläggning av telefonförsäljningen under 2019. Ett särskilt fokus i rapporten ligger på åldersgruppen 65–85 år och på kravet om skriftlig bekräftelse som infördes 2018.

– Lagkravet innebär att ingen längre blir bunden av ett avtal bara genom att prata med en försäljare i telefon, oavsett vad som sägs och spelas in, säger Elin Lindeberg, konsumentrådgivare vid Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Företagen följer inte lagen

Oftast skickas ett sms med ett avtal efter att samtalet avslutats. Det förekommer då att säljaren kontaktar konsumenten bara efter några minuter för att få denne att bekräfta erbjudandet. Ibland förekommer det att säljaren stressar konsumenten på andra sätt, vilket är tvärtemot lagstiftarens intentioner.

– Vi ser en skillnad i att konsumenterna inte luras på samma sätt efter att den nya lagen infördes. Men vi ser samtidigt en ökning av att vissa företag inte alls följer lagen. Många konsumenter känner heller inte till den. Då väljer de kanske att betala den felaktiga fakturan de fått i stället, säger Elin Lindeberg.

Gruppen 65–85 år fortfarande missnöjda

Klagomål på telefonförsäljning utgör fortfarande en stor del av Konsument Göteborgs rådgivning. De vanligaste rör hantverkare och begagnade bilar. Telefonförsäljning kommer därefter.

Konsumentverkets rapport visar att färre handlar av telefonförsäljare men att en ökande andel av dem som gör det är nöjda med köpet – från 54 procent 2016 till 72 procent 2019. Undantaget är gruppen 65–85 år där många fortfarande är missnöjda med sina köp.

– På Konsument Göteborg märker vi att de som drabbas till stor del är äldre och nyanlända. Tyvärr tror jag att det är de grupperna telefonförsäljare kontaktar i större grad.

Bestrid skriftligt

Vad ska du då som konsument göra om du fått en faktura som du anser vara felaktig eftersom du inte tackat ja skriftligt till ett avtal? Betala inte, råder Elin Lindeberg.

– Det viktigaste är att försöka kontakta företaget – helst skriftligt så att man har bevis. Du skriver att du bestrider fakturan. Då är det den som hävdar ett avtal som måste kunna bevisa att det finns. Kan företaget inte det har de ingen rätt att kräva in pengarna.

Elin Lindeberg påpekar dock att lagen ser annorlunda ut om det är du själv som har kontaktat företaget. Då räcker det att du och försäljaren kommer överens muntligt.