Många är medvetna och långt framme – andra kan fortfarande göra mycket mer för att hushålla med energin. På onsdag 14 november bjuder miljöförvaltningen och Konsument Göteborgs energirådgivare in alla intresserade företag till ett seminarium om energiplanering.

– Vi gjorde en likadan satsning förra året – då kom det ett fyrtiotal stora och små företag, säger Annika Källvik som är en av två energirådgivare på Konsument Göteborg.

På onsdagens seminarium på miljöförvaltningen kommer hon att ge spartips särskilt inriktade på kontor och lokaler.

SKF har sparat mycket energi

– Vi vet till exempel att det finns mycket energi att spara på belysningen – och ofta har man vid något tillfälle gjort mätningar av till exempel ventilationen, men sedan glömt att följa upp, säger Annika Källvik.

Bland övriga föreläsare märks professor Björn G Karlsson med en rad avhandlingar om el-effektivisering bakom sig. Dessutom berättar miljösamordnare, Ulf Andersson, om hur man på SKF framgångsrikt arbetat med att spara energi.