Regeringen förlänger stödet. Uppvärmning, elavtal och effektiviseringsåtgärder. Det är några av de områden som Göteborgs energi- och klimatrådgivare ofta får svara på frågor om. Med förlängt regeringsstöd kan nu verksamheten fortsätta till minst 2014.

I Göteborg finns i dag tre kommunala energi- och klimatrådgivare, som dels arbetar med telefonrådgivning och personlig rådgivning för privatpersoner, dels med uppsökande verksamhet för företag och föreningar. Dessutom medverkar de på mässor och kulturkalas.

Uppgifterna har i princip varit desamma sedan starten 1998. Största skillnaden är att det då bara fanns en rådgivare i hela kommunen och att de i dag är tre stycken.

− I början fick vi många frågor om och klagomål på elmarknaden. Det kunde handla om felaktiga fakturor och annat. Numer fungerar elmarknaden bättre, säger Mats Danielsson, energi- och klimatrådgivare i Göteborg.

Problemfylld telefonförsäljning
I dag rör de vanligaste frågorna uppvärmning, effektiviseringsåtgärder i huset och elavtal.

− Framför allt är det många som har problem med telefon- och dörrknackningsförsäljning. De kanske har tecknat ett elavtal per telefon utan att de egentligen förstod hur det gick till, säger Mats Danielsson.

I och med att regeringen har föreslagit ett fortsatt stöd på 140 miljoner kronor till kommunernas energi- och klimatrådgivning är verksamheten säkrad i ytterligare några år.

Egen el i framtiden
Mats Danielsson säger att planen är att bedriva rådgivningen i Göteborg på samma sätt som tidigare, men gissar att frågorna mer och mer kommer att handla om att göra sina egen el.

− Det kan vara sådant som att till exempel ha egna solceller. En annan sak är de så kallade smarta elnäten, som gör att vi kan använda energin när den är billig, och som kommer att leda till förändringar i våra beteenden, säger Mats Danielsson.

Regeringens stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning är förlängt för åren 2013-2014.