Värme, kyla och belysning bovarna. 1 200 privatpersoner kontaktar kommunens energirådgivare varje år, men antalet företag är betydligt färre. Synd, för tjänsten är gratis och besparingarna som ligger i potten är i regel förvånansvärt stora. Det har bland andra Volvo Lastvagnar nyligen fått erfara.

– Det är ju så enormt stort! 24 fastigheter, vilket är betydligt mer än vad vi brukar arbeta med, säger Mikael Eriksson, energi- och klimatrådgivare på konsument- och medborgarservice i Göteborg, när han berättar om de tre besöken hos Volvo Lastvagnar i Lundby.

Kolla statistiken lättare än man tror
Tillsammans med sina tre kollegor har Mikael i år redan överträffat de 70 företagsbesök som man siktat på under året, och hos alltifrån den lilla godisbutiken i city till den gigantiska fordonstillverkaren på Hisingen har man hittat energitjuvar och föreslagit förändringar som på kort tid sparar in stora summor år företagen. Inte minst hos Volvo Lastvagnar, som ensam förbrukar mer energi än alla övriga besökta företag tillsammans, och därmed får stora effekter på varje enskild besparing.

– Hos deras testavdelning upptäckte vi till exempel att energianvändningen var högre under förra årets juldagar, som inföll onsdag till fredag då man helt höll stängt, än vad den är en vanlig helg, då man också håller stängt. Anledningen visade sig vara ventilationssystemet, vars tidsstyrning inte tog hänsyn till den typen av icke ordinära men ändå inte helt ovanliga händelser. Kopplar man styrningen av ventilationen till exempelvis larmsystemet så följer det verksamheten bättre och de kan spara en hel del pengar, säger Mikael Eriksson.

Att kolla statistik över energiförbrukningen är faktiskt lättare än många tror, då det bara är för såväl privat- som företagskunder att logga in på Göteborg Energis sajt med hjälp av kund- och mätarnummer, som står på fakturan, och sedan läsa av sin förbrukning timme för timme.

Värmeväxlare en bra affär
– Där är det lätt att hitta om det finns tillfällen då förbrukningen är högre än den egentligen borde vara, om man till exempel inte är hemma eller ens verksamhet håller stängt. Till exempel var vi hos ett lagerföretag, vars förbrukning sjönk förvånansvärt lite när de inte hade öppet. Det visade sig vara ett ganska vanligt fel, då små sprickor i slangarna på tryckluftssystemen ger läckage som gör att kompressorerna går på och av, på och av hela tiden. En smygande energitjuv som kostar pengar oavsett om verksamheten är igång eller inte, säger Mikael Eriksson.

Att leta upp själva läckorna eller utföra andra tester och mätningar ingår dock inte i de kommunala energirådgivarnas uppdrag, eftersom man är noga med att inte konkurrera med de privata konsultbolag som finns på marknaden. Istället är det nog så viktig och många gånger lönsam övergripande rådgivning som man erbjuder kostnadsfritt.

– Många företag har fortfarande oljeuppvärmning, vilket är både miljöovänligt, har låg verkningsgrad och är oerhört dyrt, inte minst för icke tillverkande företag, som betalar full koldioxidskatt. Att installera någon form av värmeväxlare är i princip alltid en väldigt bra ekonomisk affär, säger Mikael Eriksson.

Det gäller inte minst de företag som har behov av kylning i sin verksamhet, till exempel kyllager eller butiker. Genom att ta hand om spillvärmen från kylaggregaten kan man i många fall bli självförsörjande av värme till kontorsavdelningen eller andra utrymmen.

Byte till led-ampor dämpade värmen
Kylning är över huvud taget en viktig aspekt om man vill spara energi och pengar. Hälften av en traditionell livsmedelsbutiks energianvändning går åt till att kyla varorna, men många gånger sker det i onödan, vilket energirådgivarna uppmärksammade hos en av Göteborgs större godisbutiker.

– Det är en stor lokal på 250 kvadratmeter, och när vi kollade temperaturen där inne så såg vi att det var 22 grader vid golvet och 27 grader uppe vid taket. Det berodde på att de hade spotlights med 100 watts halogenlampor som lös rakt ner i kyldiskarna. Det gjorde att de behövde ha igång en energislukande luftkonditionering från slutet av mars och en lång bit in på hösten för att dämpa värmen i lokalen, men när de bytte till 15 watts led-lampor minskade energiåtgången både för belysningen och för kyldiskarna och luftkonditioneringen.

Många företagare lever felaktigt i tron att belysningen inte står för någon större kostnad, åtminstone inte om de har lysrör i taket. I själva verket är det tvärtom – i en livsmedelsbutik kan belysningen stå för en fjärdedel av energiåtgången, och i stora lagerlokaler kan lysrören, som en gång i tiden sågs som innovativa besparingar, vara riktiga energislukare.

”Vi hittar alltid något!”
– De äldre lysrören, av så kallad T8-modell, är ofta tända hela tiden eftersom man fått lära sig att de tar skada om de inte är tända i minst en kvart, tjugo minuter. Byter man ut dem mot den nyare T5-modellen med led-teknik så drar de bara en tredjedel så mycket el, och de kan dessutom dimras, stängas av och sättas på hur ofta som helst, till exempel genom närvarostyrning. De kan dessutom användas i den gamla armaturen, som för övrigt gärna får rengöras då och då, så att de reflekterar ljuset som de ska, säger Mikael Eriksson.

En aspekt som lätt glöms bort är den så kallade effektavgiften, som många företag betalar i onödan. Har man en huvudsäkring på 63 ampere eller mer får man som företag betala 40 kronor per kilowattimme, istället för 20 kronor om man förbrukar mindre el och därmed behöver en huvudsäkring under 63 ampere. En skillnad som kan bli väldigt stor på elräkningen i slutändan, men inte nödvändigtvis, om man låter energirådgivarna leta efter stora eltjuvar och många bäckar små.

– Man har inget att förlora på att anlita oss. Tvärtom – vi hittar alltid något!