Konsumentminister Britta Lejon inviger på onsdag det nya "Centrum för konsumentvetenskap", CFK, vid Handelshögskolan i Göteborg. Den nya verksamheten är unik i landet och ska med hjälp av tvärvetenskaplig forskning bättre försöka förstå konsumenterna och hur de agerar.

Det handlar om att förstå konsumenterna. En del människor köper till exempel saker för att de symboliserar någonting. Konsumtionen speglar också vem du är eller vill vara. Detta ska CFK försöka ge en bild av.

Karin M. Ekström som är CFK:s föreståndare tycker att konsumentvetenskap i Sverige är ett eftersatt forskningsområde.

– Det är besynnerligt då konsumentforskning är centralt för konsumenter, företag, myndigheter och organisationer. För att kunna producera och marknadsföra produkter enligt konsumenters önskemål så behöver företagen lyssna till vad konsumenter tycker är viktigt. Det gäller givetvis också politiker, då många politiska beslut påverkar konsumenters konsumtion, säger Karin M. Ekström.

Unik satsning

Det unika med satsningen är att verksamheten sker tvärvetenskapligt för att se helheten i konsumtionen. Det spänner över en rad ämnesområden till exempel etnologi, företagsekonomi, hushållsvetenskap, juridik och psykologi och teknik. Dessutom är det fokus på konsumenten.

CFK ska också vara en mötesplats mellan nationella och internationella forskare. I första hand ska centret koncentrera sig på frågor som rör konsumenters beslutsfattande, konsumtionskultur och konsumtionens värde, ekologisk hållbar konsumtion, informations- och kommunikationsteknologi, och roduktutveckling och design.

Mer kritiska konsumenter

Syftet med CFK är också att forskningen ska få konsumenterna mer kritiska.

– Vårt mål är även att forskningen ska komma konsumenterna till godo och bidra till att de blir kunnigare och mer kritiska. Vi behöver forskning som belyser konsumenters svårigheter som beslutsfattare, säger Karin M. Ekström.

CFK bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och är placerat vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CFK har tidigare fått 3,7 miljoner kronor av regeringen för att stärka konsumenternas ställning.