Nu ska Göteborg bli en Fairtrade City, en stad där man dricker kaffe och äter bananer som är Fairtrade-märkta – och lyfter fram såna produkter. Konsument Göteborg leder arbetet som siktar på en diplomering våren 2011.

– Diplomeringen ska vi nog klara, jag tror att vi uppfyller flera av kriterierna redan, säger Els-Marie Aronsson Kihlström, förvaltningschef på Konsument Göteborg.

– Den stora utmaningen ligger i att få detta att bli stort i hela Göteborgssamhället. Ett av våra första steg blir att bjuda in en rad aktörer utanför kommunen till en styrgrupp.

Kunniga aktiva medborgare
Ana Sanchez plockar kaffe
– Vi måste få med oss privata företag som förknippas med varumärket Göteborg. Och högskolor, studieförbund och alla idéburna organisationer som fackföreningar och kyrkor. Ett stort uppdrag, men fantastiskt roligt, säger Els-Marie Aronsson Kihlström.

– Det här är en del i den stora helheten – att få till stånd en hållbar utveckling i Göteborg, med kunniga och aktiva medborgare.

Fairtrade City är en diplomering från organisationen Fairtrade, som arbetar med rättvismärkning av olika produkter, främst livsmedel. Diplomeringen innebär att stadens offentliga och privata sektorer tar gemensamt ansvar för etisk upphandling och utbud av Fairtrade-varor. Det handlar också om informationsinsatser och kampanjer för att göra Fairtrade och etisk konsumtion mer känt.

Malmö var först i Sverige
Diplomeringen har funnits sedan 2000 i Storbritannien och den lanserades 2006 i Sverige. I dag finns drygt 800 Fairtrade City-diplomerade kommuner i Europa, USA, Kanada och Australien. I Sverige finns 36 stycken. Malmö var först ut och nu ska alltså Göteborg ta klivet ut.

– Bättre sent än aldrig, säger Els-Marie Aronsson Kihlström.

– Jag tror att det finns ett stort intresse för frågorna, och det krävs ett brett engagemang från stadens verksamheter, upphandlingsbolag, handel och näringsliv för att vi ska lyckas.

Göteborg ligger på den tuffaste kravnivån
Kommunstyrelsen tog beslutet i våras och nu har också Konsumentnämnden antagit en plattform för arbetet. Konsument Göteborg har fått 500.000 kronor i år för att starta jobbet och från och med 2011 en budgetökning på en miljon kronor per år.

Rebecca Palosaari Fogler, tidigare vid miljöförvaltningen, har anställts som processledare och Konsument Göteborgs kommunikatör ska arbeta med projektet på halvtid.

Men innan Göteborg får sin diplomering måste staden uppfylla ett antal kriterier.

– De är satta i relation till stadens storlek, så vi ligger på tuffaste nivån. Men jag tror ändå vi ska klara det till våren 2011, säger Els-Marie Aronsson Kihlström.

Ska gå ut och söka samarbete
Till exempel måste Göteborg kunna visa upp att här säljs minst 110 Fairtrade-märkta produkter fördelat på fler än tolv dagligvarubutiker och att minst sex caféer, restauranger eller hotell serverar Fairtrade-märkt kaffe eller liknande produkter. Dessutom ska minst 75 arbetsplatser servera Fairtrade-märkt mat i sina lunchrestauranger och 25 av dem ska servera minst två produkter.

– Hur det ser ut på arbetsplatser utanför kommunen vet vi inget om så vårt första steg blir nu att gå ut och söka samarbete, säger Els-Marie Aronsson Kihlström.

Syftet med diplomeringen är att uppmuntra en löpande förbättring. Därför ingår också krav om att kontinuerligt vidareutveckla arbetet och öka den etiska konsumtionen inom den offentliga sektorn för att diplomeringen ska kvarstå.

– Efter diplomeringen fortsätter arbetet med nya tuffa utmaningar och samverkan med andra Fairtrade Cities både i Sverige och utomlands, hoppas Els-Marie Aronsson Kihlström.

– Inte minst när Göteborg ska marknadsföras är det viktigt att vara Fairtrade City-diplomerad, med allt vad det står för.

4244