Treårigt projekt med fyra städer. Under signaturen Sharing city Göteborg ska konceptet med delningsekonomi få möjligheter att utvecklas inom staden. Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå har blivit utvalda som teststäder i ett treårigt projekt.

Sharing city Göteborg är en del av det nylanserade nationella programmet Sharing cities Sweden som löper under de tre kommande åren. I korthet innebär det att det på olika sätt ska bli lättare att dela, låna, hyra eller byta istället för att äga. På det sättet kan fler få tillgång till de varor, tjänster eller utrymmen de behöver på ett hållbart sätt.

– Det här ger en spännande möjlighet att vidareutveckla några av de delningstjänster som redan finns i Göteborg och lära oss från deras resa, samtidigt som vi kommer utveckla och testa nya delningstjänster och modeller för samutnyttjande, säger Tove Lund som är samordnare för Sharing city Göteborg på Göteborgs Stad.

Gamla och nya initiativ
Programmet är finansierat till hälften av städerna själva och till hälften med medel från ”Viable cities”, ett svenskt innovationsprogram för smarta städer som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Några av de delningstjänster som redan finns i Göteborg inkluderas i satsningen. Som den digitala samlingsplattformen Smarta kartan, som samlar lokala initiativ runtom i Göteborg för att underlätta delandet av varor och tjänster. Andra är kläduthyrningsverksamheten Klädoteket och odlingstjänsten Grow Gothenburg, som bland annat matchar odlingsbar mark i staden.

Några nyare tjänster är Leksaksbiblioteket i Majorna och Akademiska hus, som ska utveckla koncept för bland annat utomhuskontor.

Dela platser
I området kring Skeppsbron och Masthuggskajen kommer Göteborgs Stad, genom Älvstranden Utveckling, utveckla nya modeller för hur ytor och tjänster ska kunna samutnyttjas effektivare. Arbetet sker i samarbete med flera byggbolag och fastighetsutvecklare.