Allt större andel etiska inköp. Varannan kaffekopp och var tredje banan som serveras i Göteborgs Stads skolor och boenden är numera både ekologiska och Fairtrade-märkta. De etiska inköpen är en viktig del av den fortsatta satsningen på att vara en Fairtrade city.

2011 diplomerades Göteborgs Stad som en så kallad Fairtrade city. Det innebär bland annat ett åtagande att uppmuntra invånarna att konsumera etiskt och att kommunen ska öka andelen etiskt märkta varor i sina egna inköp.

Kaffe, te och bananer är de produkter där det finns störst utbud av Fairtrade-märkta varor. Det är också där Göteborgs Stads etiska inköp ökat. Idag är 57 procent av kaffet, 73 procent av teet och 29 procent av alla bananer som konsumeras inom stadens verksamheter etiskt märkta. Motsvarande siffror för den totala konsumtionen i hela Sverige är mellan två och nio procent.