Bräckeelever lär sig konsumenttjänstlagen. Konsument Göteborg fortsätter att arbeta förebyggande för att öka kunskapen kring hantverkstjänster. De förbereder nu gymnasielever från Bräckegymnasiet på vilka frågor de kan kan möte som färdigutbildade, när ska sälja hantverkstjänster till sina kunder. Det handlar om problem som kan uppstå om de gör fel, eller om köpare eller säljare bryter ett avtal.

– Vi kommer att gå ut i ett antal klasser under våren. Redan nu har vi gjort två besök som slog väl ut, säger Sofie Spetz, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg.

Eleverna delas in i olika grupper där de först får möjlighet att diskutera problemen i en mindre grupp. Därefter hålls en gemensam diskussion utifrån vad som gäller enligt konsumenttjänstlagen. Responsen från eleverna har hittills varit bra. Åsikter som har framförts av eleverna är att de kommer att ha nytta av kunskapen i framtiden och att det är ett roligt sätt att lösa problem på.

– Om projektet fortsätter i samma positiva anda kommer vi även att erbjuda andra yrkesskolor möjligheten att få besök, säger Sofie Spetz.

Samarbetar med branschen
Nästa steg för Konsument Göteborg blir att kontakta olika branschorganisationer. Redan tisdagen den 8 mars kommer Konsument Göteborg att vara på Byggmässan och där tillsammans med Sveriges Byggindustrier informera elever från gymnasier, KY-utbildningar och högskolor om konsumentfrågor.

– Vi tror att ett samarbete med branschen är positivt för alla parter, att det blir en vinn-vinn situation för branschen, för oss och för konsumenterna, säger Sofie Spetz.

Projektet är en del av Konsument Göteborgs ”hantverksår” som utlystes när man såg att behovet av att arbeta förebyggande vad det gäller hantverkstjänster. Just hantverksfrågor har de senaste åren fortsatt att öka i Konsument Göteborgs rådgivning.

Undervisningen på Bräckegymnasiet är ett pilotprojekt som genomförs tillsammans med GR Utbildning – upplevelsebaserat lärande. GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige.