Finns det någon hjälp när skulderna blir så stora att man inte längre klarar av sina månadsutgifter? Finns det någon utväg? Allt fler skuldsätter sig med kortkrediter, och när kassan tryter tar man nya låna för att betala de gamla.

– Det sämsta man kan göra är att låna mer pengar för att klara av de lån man redan har, säger Bibi Mossberg som arbetat som budgetrådgivare i Frölunda SDN.

– Märker man att ekonomin är på fallrepet ska man inte vänta med att söka hjälp. Det finns oftast någon utväg, menar Bibi.

Budgetrådgivning

Du som bor i Göteborg kan få hjälp hos din budgetrådgivare som finns i den SDN (stadsdelsnämnd) där du är bosatt. I allmänhet har budgetrådgivningarna en väntetid på mellan en till tre månader innan du kan få någon hjälp.

Kommunens budgetrådgivare arbetar under tystnadsplikt och kan hjälpa dig med att gå igenom din ekonomi, förhandla fram nya betalningsuppgörelser med fordringsägarna (långivarna) samt informera och vara behjälplig med ansökan om skuldsanering hos kronofogden.

Skuldsanering

Skuldsaneringslagen som kom till 1994 gör det möjligt för en del skuldsatta att bli kvitt sina skulder, men vägen dit är lång. Skuldsaneringsprocessen är indelad i tre steg.

• Steg 1. Innebär att budgetrådgivaren hjälper den skuldsatte att nå en uppgörelse med fordringsägarna på frivillig väg. Lyckas inte detta kan arbetet fortsätta i nästa steg.

• Steg 2. Skuldsanering hos kronofogden, och om även denna misslyckas kan man gå vidare till steg tre.

• Steg 3. Skuldsanering hos tingsrätten som är tvingande för fordringsägarna.

Råd på vägen

En skuldsanering hos tingsrätten innebär att man gör upp en betalningsplan som sträcker sig över fem år. Under den tiden lever man på ett existensminimum och alla pengar man eventuellt har därutöver, delas mellan fordringsägarna. Även den som idag redan lever på existensminimum kan få skuldsanering. När fem år gått är man skuldfri. Här är några goda råd på vägen:

• Vänta inte med att söka hjälp. Ju tidigare du försöker lösa dina problem desto lättare är det i allmänhet.

• Ta inga nya lån för att betala de lån du redan har. Om du skall söka skuldsanering i steg två försvårar det dessutom om skulderna är färska..

• Försök betala alla fasta utgifter som till exempel hyra, el, telefon och TV-avgifter.

• Det finns oftast någon utväg, men du måste vara aktiv själv.

Fotnot:
Vill du läsa mer om skuldsanering eller göra en egen budget kan du gå in under ”ekonomi” på Konsumentverkets hemsida (se länk nedan)