Internetbluffare och missnöje med hemelektronik var de två vanligaste klagomålen som Konsument Göteborg fick ta emot under 2003. Det visar en sammanställning över alla olika typer av klagomål som konsumentvägledarna hjälpt till med. Vårt Göteborg presenterar hela listan.

Sammanställningen över 2003 års klagomål hos Konsument Göteborg är klar. I topp låg som väntat klagomål på skumma fakturor från Internetuppkopplingar och telefonsamtal.

– Jag har aldrig under min 20 år här varit med om att en enskild företeelse har dragit på sig så mycket klagomål, säger Lars Sundling på Konsument Göteborg som sammanställer statistiken.

Internetklagomålen har upphört

Efter jul har dessa klagomål i princip upphört, men han väntar bara på att det dyker upp liknande saker i ny skepnad.

– Att postgirot stoppat vissa postgironummer har ju täppt till möjligheterna för en hel del av dessa företaget, men de kan säkert hitta nya vägar, tror Lars Sundling.

Mycket klagomål på hemelektronik

Sedan några år tillbaka ligger även klagomål på köp av hemelektronik högt upp på listan.

– Vi köper allt mer av dessa produkter och det är oftast tekniskt komplicerade produkter, säger Lars Sundling.

– Tyvärr är det nog så att hemelektronkjättarna här i Göteborg lägger betydligt mer resurser på att marknadsföra sina varor än på att ha en bra reklamationshantering, avslutar Lars Sundling.