Konsument Göteborg uppmanar att fråga. Snygg i håret, men till ett helt annat pris än vad man trodde. Den erfarenheten har många göteborgare gjort efter att ha besökt frisören, och nu uppmanar Konsument Göteborg alla långhåriga att våga fråga om slutpriset innan man sätter sig i stolen.

Ja, inte bara de långhåriga förresten, utan alla som kan ha ett ärende till de inrättningar som erbjuder alltifrån klippning, håruppsättning och färgning till makeup, ansiktsbehandlingar och manikyr.

– Svårigheterna med den här typen av tjänster är ungefär desamma som för hantverkare man anlitar till sitt boende, nämligen dels att det sällan finns några skriftliga avtal, dels att förutsättningarna varierar från kund till kund och är svåra att bedöma på förhand. Men när allt man bestämmer görs muntligt blir det svårt att i efterhand bevisa vad man kommit överens om, därför är det extra viktigt att vara frågvis innan man sätter sig i frisörstolen, säger Kristin Liatsou på Konsument Göteborg.

Från-pris men inget max-pris
Det var efter att många göteborgare i början av året hörde av sig till rådgivningen i samma ärende som man bestämde sig för att granska branschen lite närmare, inte minst som en service för de många brudpar och blivande studenter som framåt sommaren siktar in sig på en behandling. Och det visade sig mycket riktigt att det är en bransch där prissättningen inte är enkel.

– Hos de salonger vi kontaktat med frågan om pris makeup varierar priset mellan 600 och 1 100 kronor för håruppsättning och mellan 600 och 900 kronor för makeup. Ibland anges ett ”från-pris” eftersom uppsättningen prissätts utifrån
tidsåtgång, så det kan vara svårt att få en prisuppgift innan frisören har fått se det hår som ska sättas upp och hört kundens önskemål, säger Kristin Liatsou.

Fråga innan det blir känsligt
Enligt Konsumentverket ska prisinformation lämnas på en skylt eller annat likvärdigt sätt, till exempel i den försäljningslokal eller i omedelbar närhet av det säljställe där tjänsten bjuds ut. Det är tillåtet att ha ”från-priser” om man kan ange hur man beräknar priset, men för att en konsument ska ha nytta av det krävs ju också att man från början har ett hum om exempelvis den beräknade tidsåtgången.

– Många upplever kanske att det är jobbigt att börja ifrågasätta priset när behandlingen är färdig och man hunnit etablera en lite mer personlig kontakt med frisören, men om man tar för vana att alltid fråga om priset direkt, innan man sätter sig i stolen, så undviker man den situationen. Samtidigt måste också frisörerna bli bättre på att själva kommunicera förutsättningarna, och gärna inte bara ange ett ”från-pris” utan också ett max-pris, säger Kristin Liatsou.