Skuldrådgivningen kan hjälpa till. Under 2019 ökade bedrägerierna, med följd att fler blev skuldsatta. Det har märkts hos stadens skuldrådgivare. Framförallt har det skett en ökning av människor som söker hjälp efter de utsatts för investeringsbedrägerier.

Det börjar med ett telefonsamtal från någon som uppger sig vara en placeringsrådgivare. Genom övertygande argument övertalar de sitt offer att investera i aktier och fonder som enligt dem är väldigt lukrativa. Oftast driver de på och vill få till en affär innan samtalet är slut.

– Det kan man se som ett varningstecken. Att be om betänketid kan vara ett sätt att testa om det är ett se seriöst erbjudande, säger Ernad Sahman.

Han är budget- och skuldrådgivare på Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad. Varje vecka tar han emot många samtal från förtvivlade göteborgare som utsatts för så kallade investeringsbedrägeri.

– De kan ha blivit av med alla sina besparingar eller sitter fast i lån som någon tagit i deras namn, säger Ernad Sahman.

Enligt polisen har investeringsbedrägerierna ökat drastiskt under 2019, från ett tiotal till mer än 1500.

Försäkringen täcker inte
Investeringsbedrägeri täcks inte av försäkringar eftersom försäkringsbolagen menar att den drabbade har agerat självmant.

– Ofta vänder sig bedragarna till unga och seniorer som kanske har bristande kunskaper om aktieplaceringar och liknande.

Utan ersättning från försäkringsbolag kan det vara svårt att återhämta sig ekonomiskt från investeringsbedrägeri och många hamnar i skuld. Men det finns hjälp att få.

Ernad Sahman uppmanar den som drabbats att ta kontakt med honom eller någon av hans kollegor som arbetar med budget- och skuldrådgivning.

– Vi hjälper till med bland annat ansökan till skuldsaneringen, en slags ekonomisk rehabilitering. Den bygger på en återbetalningsplan för de närmast fem åren, därefter blir man skuldfri.

Ernad Sahman betonar att det dock är viktigt att allra först, och gärna så snart som möjligt, göra en polisanmälan och kontakta sin bank för att spärra kort och konto.

– Det krävs att den som blivit utsatt för bedrägeri är ganska aktiv själv – men du kan få råd och stöd hos oss.