Att göra val på en avreglerad elmarknad är idag svårt för den som inte har möjlighet att använda Internet. På Internet finns det både databaser och hemsidor som gör det lätt att hitta elleverantörer och priser. För den som söker information på annat sätt är alternativen få. Priserna förändras i en takt som gör det närmast omöjligt att hitta färsk information genom broschyrer eller genom att ringa företagen.

Konsument Bergsjön och Konsument Göteborg har undersökt hur man kan underlätta för elkonsumenter utan Internet att välja elleverantör. Ett brev har skickats till ett 90-tal företag som sysslar med elhandel. I brevet bad vi om ett avtal för en bostad med en årsförbrukning på 3000 kWh. Den totala årskostnaden skulle anges och även om företaget erbjöd miljömärkt el. Den 11 september har 4 företag lämnat in ett avtalsförslag. Ett 10-tal företag har svarat att avtalen förändras så snabbt att de inte kan hålla sådan information uppdaterad och hänvisar till hemsida samt Internetdatabaser.

De inskickade avtalen finns på konsumentkontoret i Bergsjön. Där kan de boende i stadsdelen välja ett avtal, kopiera det samt få hjälp med att fylla i det. Avtalen kommer att uppdateras löpande.

Konsument Bergsjön kommer även att ge praktisk hjälp till besökande konsumenter genom att söka information från databaser och om företag på Internet. Det går även att få hjälp med att skriva ut avtal från Internet. Information om rådgivningen kommer att spridas i lokala tidningar, i närradio och via anslag. I ett senare skede kan utskick bli aktuellt. Projektet är i dagsläget bara öppet för invånare i Bergsjön.

Trots att elpriset generellt har gått upp kan en elkonsument i lägenhet spara mellan 300 och 400 kronor årligen på att byta elleverantör.

Fakta:

Konsument Bergsjön är en lokal konsumentvägledning för boende i Bergsjön. Vi talar flera olika språk som assyriska, arabiska, bosniska, persiska, somaliska, sorani/kurdiska och engelska.