Göteborgs Stads konsumentrådgivning satsar i år på att utöka energirådgivningen. Fler energirådgivare ska kunna hjälpa göteborgarna med deras frågor kring energi. Rådgivarna ska också aktivt arbeta för att invånarna lär sig mer och blir mer medvetna om hushållning med energi.

Konsument Göteborg beslutade förra året att satsa extra på energirådgivningen. Antalet energirådgivare utökas från en till tre under hela 2002.

– Nu får vi testa att köra i lite större skala. Vi har fått mer resurser så vi kan visa vad vi kan göra med energirådgivningen säger Mats Danielsson, en av energirådgivarna på Konsument Göteborg.

Satsningen är gemensam för Göteborgs Stad och Partille och Öckerö kommuner. Dessa tre kommuner delar alltså på energirådgivarna.

Flera projekt

Satsningen innebär att den traditionella energirådgivningen, till exempel om hur man effektivast värmer upp villan, blir mer tillgänglig. Men det blir även mer riktade satsningar, som till exempel att få småföretag att spara energi, få skolbarn att lära sig mer om energi och flerspråkig energiinformation i stadsdelen Bergsjön.

Energiinformationen på Konsument Göteborgs hemsida ska utvecklas under året. Ett nytt inslag är elspelet, ett interaktivt spel, som riktar sig till ungdomar och vuxna. I spelet kan man genom att svara på frågor om elanvändningen, får reda på hur mycket det går att spara.

Statliga bidrag

Pengarna för satsningen kommer både från de tre kommunerna och från staten som till och med detta år ger statsbidrag för energirådgivning.

I mars kommer regeringens energiproposition. Då hoppas Mats Danielsson att staten fortsätter att stötta energirådgivningen på något sätt.