Många missnöjda resenärer. Allt fler reser allt oftare och allt längre, men det är också allt fler som är missnöjda med hur den efterlängtade semestern till slut verkligen blev. Därför kommer Konsument Göteborg att ägna 2012 åt att specialgranska den växande men också hårt kritiserade resebranschen.

Färgglada broschyrer och lockande låga priser bidrar säkert till att resandet ökar bland göteborgare precis som för övriga svenskar. Men vagabondens livsstil har också en baksida, när resan inte blev som det var tänkt, vilket inte minst visar sig i den växande högen av klagomål hos såväl Allmänna reklamationsnämnden som Konsument Göteborg.

Därför ägnar Göteborgs Stads konsumentrådgivare extra kraft och resurser det kommande året åt att granska branschen och upplysa om vilka fallgropar som kan vänta den förhoppningsfulle resenären.

Sämst kundnöjdhet av alla branscher
– Vi kommer bland annat att undersöka marknadsföringen i resebranschen för att se om bolagen håller sig inom de ramar som lagstiftaren satt upp. Det är också viktigt att belysa resandet ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur dåligt för miljön är det till exempel att flyga jämfört med att ta ett chartertåg och vad innebär egentligen de klimatkompensationer som företagen erbjuder? säger konsumentrådgivaren Lotta Gustavsson.

En annan fråga som kommer att specialgranskas är vad som gäller vid försenade flyg. Regelverken upplevs som krångliga och lämnar ofta utrymme för tolkningar till resenärens nackdel, vilket gör att ämnet är ett av de vanligast förekommande hos Konsument Göteborg.

Kundnöjdheten inom persontransporter var den lägsta av alla granskade branscher i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex undersökning för 2011.