Konsument Göteborg tar vid årsskiftet över budget- och skuldrådgivningen från stadsdelarna. Tanken är att betydligt förbättra servicen till medborgarna, och inte bara till dem som är skuldsatta.

I dagsläget har skuld- och budgetrådgivningen 360 aktiva ärenden, men det står också ytterligare 227 i kö. Den som köat längst har väntat i åtta månader.

– Tidigare har det varit olika väntetider i olika stadsdelar, nu kommer alla att stå i en kö. En stad – samma service. Men vårt mål är att inte ha någon kö alls, så det blir vår första prioritering, säger Sten-Åke Jönsson, administrativ chef på Konsument Göteborg.

Redan i slutet av den här veckan kommer alla som har ett ärende, eller som står i kö till skuld– och budgetsaneringen få hem ett brev med information om vad som gäller från och med 2011.

Mer utåtriktat arbete

Sten-Åke Jönsson kan inte se att det skulle kunna uppstå några problem för göteborgarna. Han menar att man är väl förberedd på Konsument Göteborg.

– Faktor x kan ju alltid inträffa, men vi känner oss fullt förvissade om att det kommer att bli bra, säger Sten Åke Jönsson.

Istället förutspår han positiva förändringar. Bland annat genom att det kommer att finnas utrymme för ett mer utåtriktat och förebyggande arbete. Två handläggare kommer att arbeta med detta på heltid, både med rådgivning inför roliga saker som husköp, och med tråkiga saker som till exempel skilsmässa.

– Vi kommer också att ha ett öppet hus för alla, med något slags drop in-system, men med speciella tillfällen för dem som står i kö just nu, säger, Sten-Åke Jönsson.

Personalstyrkan utökad med 13 personer

Handläggarna inom den nya budget- och skuldrådgivningen ska också vara aktiva i skolorna och kommer att lägga till privat konsumtionsrådgivning till det arbete som Konsument Göteborg redan nu utför.

– Vi jobbar sedan tidigare med ”Shopping” och ”Pank” inom skolorna, där shopping behandlar olika dilemman som eleverna får arbeta med och där pank är ett spel som kan ge en tankeställare om hur man hanterar sin ekonomi, säger Sten-Åke Jönsson.

För att klara sina nya uppgifter har Konsument Göteborg ökat sin personalstyrka med tretton personer. Handläggarna kommer inte att ansvara för egna speciella stadsdelar, utan istället vara en del av ett arbetslag.

– Handläggarna inom budget- och skuldrådgivningen är en yrkesgrupp som har en oerhörd kompetens och nu kommer de att få möjlighet att specialisera sig i olika frågor och på så sätt öka sin kompetens ännu mer. Det är de personerna som man kommer möta på Konsument Göteborg, säger Sten-Åke Jönsson.

Fotnot:
Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att göra en budget, reda ut skulder, eller bara vara någon att prata om ekonomi med. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt. För mer information om budget-och skuldrådgivning efter årsskiftet se länken nedan.