I spåren av varsel och uppsägningar har fackföreningarna IF Metall och Unionen sett behoven av stöd och hjälp till medlemmarna öka. Nu tar man hjälp av Konsument Göteborg, som ger fackrepresentanter en snabbkurs i privatekonomisk rådgivning.

Det är ett tiotal representanter från IF Metall och två från Unionen som i en första vända ska få en snabb, grundläggande utbildning i vardagsekonomiska frågor av Konsument Göteborg.

– Det är snabba ryck, vi blev kontaktade av facken nyligen och redan på måndag börjar första utbildningstillfället. Innan jul ska vi ha hunnit med fyra halvdagar, säger Sten-Åke Jönsson på Konsument Göteborg.

Bakgrunden är de stora varsel och uppsägningar som den senaste tiden har drabbat många av de anställda inom inte minst fordonsindustrin.

Halverade inkomster

– Det kommer att bli kännbart för många som, även om de har full A-kasse-ersättning, kanske bara får ut hälften av sin tidigare lön. A-kassan ger maximalt 14.960 kronor brutto, och det kan bli kärvt om man dragit på sig stora kostnader, till exempel höga bostadslån, säger Sten-Åke Jönsson.

Därför kommer man under kursens gång bland annat att ta upp en rad privatekonomiska frågor, alltifrån rent konsumenträttsliga frågor och rådgivning om kredit- och elavtal, till frågor om försörjningsskyldighet mellan sambor och makar.

– Vi kommer att anpassa kurserna efter hand som vi märker vilka frågor som är särskilt intressanta och relevanta, och det är mycket möjligt att vi får arrangera fler tillfällen, både för de här och för andra fackförbund. Vi kommer i vilket fall att tillhandahålla en mentor efter den här utbildningens slut, säger Sten-Åke Jönsson.

Ryms inom ordinarie verksamhet

Att arrangera utbildningar är en del av Konsument Göteborgs ordinarie uppdrag och verksamhet, men normalt sker det åt högstadie- och gymnasieskolor eller olika branschorganisationer. Det här är första gången som fackföreningar har bett om hjälp på det här sättet.

– Den här omgången löser vi inom vår ordinarie budget, vi prioriterar om lite bland övrig verksamhet och skjuter några andra projekt lite på framtiden. Men det är klart att om vi får fler förfrågningar så kan det komma att behövas en annan form av finansiering, säger Sten-Åke Jönsson.