Se upp när du bokar resa. Hela 277 flygbolag i världen har så dålig säkerhet att de förbjudits flyga inom EU. Att kolla den listan innan man bokar en resa utanför Europa är ett tips från Konsument Göteborg.

Resandet ökar för varje år. Många vänder sig med frågor till Konsument Göteborg som i år gör ett temaår om resor, bland annat för att öka kunskapen om vilka rättigheter resenären har.

– Det finns ett antal enkla och bra kontroller man kan göra innan en resa, då har man i vart fall eliminerat några problem, säger konsumentrådgivare Lotta Gustavsson.

Några exempel på kontroller som är bra att göra innan resan:

Säkerheten. EU-kommissionens svarta lista över flygbolag med alltför låg säkerhet. Här finns bland annat samtliga bolag som godkänts av myndigheterna i Afghanistan, Kirgizistan, Mauretanien och Filippinerna: ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm

Resegaranti. Ska finnas hos Kammarkollegiet och ska ersätta resenären ifall resan ställs in eller blir avbruten, till exempel på grund av konkurs.
Gäller bara paket- och charterresor, alltså inte om man själv satt ihop resan. www.kammarkollegiet.se

Svartlistad? Tidningen Råd & Rön har en lista över resebolag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendation om hur en tvist med konsument borde lösas. www.radron.se

Egna försäkringsskyddet. Hemförsäkringen har nästan alltid ett grundskydd som kan kompletteras. Om man betalar resan med kort ingår oftast en reseförsäkring. Men försäkringen täcker oftast bara för närståendes sjukdom, alltså familjemedlemmar.