Lättare få råd, information och vägledning. Nu är konsument- och medborgarservice samlade på ett ställe. Adressen är Ekelundsgatan 1, där Kontaktcenter redan sitter sedan början av februari. På så sätt blir det lättare att få information, vägledning och rådgivning från Göteborgs Stad.

Den nya förvaltningen bildades den 1 januari. Men fram till för en dryg månad sedan har konsument- och medborgarservices verksamheter suttit utspridda runt om i staden.

I början av oktober flyttade de ihop i ett och samma hus.

− Det blir enklare för göteborgarna att få råd och vägledning kring frågor som rör Göteborgs stad och tjänster. Här finns allmän information, hjälp med ansökningar och rådgivning samlat, säger Stina Hall Hellqvist, kommunikationsansvarig på konsument- och medborgarservice.

Ring eller kom in på besök
De delar som har tillkommit är konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Det kan till exempel handla om att som konsument få hjälp i samband med ett köp eller om att få tips och råd kring sin hushållsekonomiska budget.

− Energi- och klimatrådgivningen handlar främst om frågor kopplade till boendet, inte utifrån resor eller transporter. Det kan vara till exempel att man ska byta värmekälla eller vill bygga nytt, säger Stina Hall Hellqvist.

En stor del av rådgivningen sker fortfarande på telefon, men den som vill få hjälp genom ett personligt besök kan i de flesta fall bara dyka upp på Ekelundsgatan under öppettiderna.

− Om man behöver skuldrådgivning kan det vara bättre att boka tid hos en handläggare. Ofta behöver man ha material med sig och då blir ett planerat möte bäst, säger Stina Hall Hellqvist.

Tillgång till syntolkar och lotsar
Ytterligare en fördel med att befinna sig på Ekelundsgatan är att delar av social resursförvaltning har tre av sina verksamheter där: Lots för barn med funktionsnedsättning, Teckenspråksforum och Syninstruktörer.

− Det gör att vi vid behov kan använda deras syntolkar och lotsar för funktionsnedsatta, säger Stina Hall Hellqvist.

Hos konsument- och medborgarservice talas dessutom de vanligaste språken utöver svenska, till exempel persiska, arabiska, spanska och engelska.