Säljare av hemelektronik på nätet lämnar den information som köparna har rätt att få. Det visar en undersökning av Konsument Göteborg, som bedömer resultatet som "bättre än väntat".

Granskningen gjordes mot bakgrund av att hemelektronik är den bransch som orsakar flest frågor och klagomål till Konsument Göteborg.

14 dagars ångerrätt

Men här blev det alltså godkänt. Av 24 undersökta företag uppfyllde tolv samtliga krav på information, till exempel att upplysa om företagets adress, varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, pris, skatter och avgifter, leveranskostnader och ångerrätt.

Endast ett företag uppgav inte namn och adress och de allra flesta angav helt korrekt att ångerrätten är lagstadgad till 14 dagar, enligt Distans- och hemförsäljningslagen.