2020 rekordår för Konsument Göteborg. Begagnade bilar och hantverkare. Det var de vanligaste ärendena hos Göteborgs Stads konsumentservice förra året. 2020 var ett rekordår då antalet klagomål ökade med 43,7 procent. ”Pandemin fick människor att få ögonen för våra tjänster”, säger konsumentrådgivare Elin Lindberg.  

Förra året hade Göteborgs stads Konsument- och medborgarservice 7 754 kontakter med göteborgare som hade klagomål eller konsumentfrågor om varor och tjänster. Det är en rejäl ökning mot 2019 då samma siffra var 5 396 kontakter.

Den störst orsaken till det tros vara pandemin.

− Nästan alla råkade ut för någon inställd resa eller evenemang förra året och då blev det naturligt att vända sig till oss. När man väl upptäckt konsumentrådgivningen kanske tröskeln inte är så hög att även höra av sig i andra ärenden, säger Elin Lindeberg, konsumentrådgivare på Konsument- och medborgarservice.

Även nätshopping påverkar

Hon tror också att vår ökade näthandling under 2020 har bidragit till ökningen.

− Det är fortfarande ett nytt område för oss konsumenter och det är lätt att man stöter på problem eller har frågetecken.

Konsumentrådgivningens utökade öppettider kan också bidragit till att fler fick möjlighet att höra av sig.

Hanteringen av det ökade antalet klagomål fick en självklar lösning genom att många av de föreläsningar som rådgivarna annars utför fick ställas in och resurserna kunde användas till nya ärenden.

− Vi ser positivt på ökningen.  Det betyder att vi fått möjlighet att hjälpa fler människor innan problemet växer och kanske skapar utdragna processer eller skulder, säger Elin.