Den lokala konsumentvägledningen i Bergsjön blir kvar även efter det att pengarna från den så kallade Storstadssatsningen försvinner ur projektet vid årsskiftet. Det står klart sedan både Bergsjöns stadsdelsnämnd och Konsumentnämnden antagit ett samarbetsavtal.

Satsningen med lokal konsumentvägledning i stadsdelen har gått mycket bra. Genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad Bergsjön och Konsument Göteborg blir en del av verksamheten kvar.

Det blir inte samma omfattning på konsumentvägledningen som tidigare då det finansierades av statliga medel under en treårsperiod.

Kunskap på medborgarkontoret

Medborgarkontoret i Bergsjön utökas med en person som kan konsumentfrågor. Tjänsten finansieras inom Göteborgs Stads Bergsjöns ordinarie verksamhetsbudget.

Konsument Göteborg ska bistå med utbildnings- och fortbildningsinsatser för personalen på medborgarkontoret. Konsument Göteborg ska också erbjuda studiebesök och föreläsningar till de boende i Bergsjön.