Kräver ändring av avtalsvillkor. Många gym i centrala Göteborg gör det orimligt svårt för sina motionärer att avbryta ett avtal med träningsanläggningen - det upptäckte Konsument Göteborg vid en granskning under våren. Nu griper Konsumentverket in och kräver att gymmen ändrar sina villkor.

Att träna och hålla sig i form har blivit en folkrörelse som engagerar allt fler. I centrala Göteborg är det tätt mellan träningsanläggningarna och några av dem har till och med öppet dygnet runt.

Så länge träningsviljan är intakt flyter allt oftast på utan problem, men när motionärerna önskat säga upp sina gymavtal har många vittnat om att de stött på problem.

Felaktiga eller orimliga uppsägningsregler
Ett stigande antal klagomål fick Konsument Göteborg att under våren granska avtalsvillkoren hos gymförtagen. Undersökningen gav vid handen att alla gym i centrala Göteborg använde sig av uppsägningsregler som ansågs vara felaktiga eller orimliga.

Konsument Göteborgs granskning följdes av en anmälan till Konsumentverket som nu öppnat ett ärende mot en rad gym och motionsanläggningar i centrala Göteborg: Friskis & Svettis, World Class, Sportlife, Fitness24Seven, Life, Fysiken, SATS och Active Wellness.

I ett brev till företagen uppmanar Konsumentverket dem nu att ändra sina villkor. Om de trots anmodan inte agerar kan Konsumentombudsmannen utfärda ett så kallat vitesföreläggande – det innebär att vissa avtalsvillkor förbjuds, och att företagen blir betalningsskyldiga om de trots förbudet fortsätter att tillämpa den sortens avtal.