På Biskopsgårdens bibliotek finns det möjlighet att låna sällskapsspel.

Spara pengar och plats med Dela mera. Låna istället för att köpa och fylla ditt hem med saker som du använder sällan. Det är grundtanken med projektet Dela mera. En satsning som går ut på att erbjuda verktyg, sällskapsspel, köksredskap och annat till utlåning från några av stadens bibliotek och kulturhus.

– Många bor i dag trångt, har inte råd med dyra verktyg och tycker också att det är bra om vår konsumtion minskar. Därför vill vi testa ett koncept där man kan låna verktyg, köksmaskiner, sällskapsspel eller annat från våra bibliotek och kulturhus, berättar Anna Hjort, projektledare för Dela mera.

Dela mera-konceptet drog igång under 2016 och kommer att starta ordentligt under 2017. Redan nu har Kulturhuset Kåken och Biskopsgårdens bibliotek påbörjat utlåning av sällskapsspel och under 2017 kommer ytterligare sex verksamheter inom staden ansluta sig till satsningen.

– Biblioteken har varit väldigt positiva och det är de som kommer att vara ansvariga för såväl utlåning som vilka prylar som erbjuds. De har fått möjlighet att köpa in saker för utlåning som kommer att fungera i just deras verksamheter, säger Anna Hjort.

Utöka en fungerande delningsekonomi
Enligt Kulturhuset Kåken är det redan stor efterfrågan på de sällskapsspel som de har till utlåning. Anna konstaterar att ett bredare utbud kan locka nya grupper av människor till en verksamhet som ju redan är en stor delningsekonomi genom utlån av film, litteratur och tv-spel.

– Bredvid hyllan med saker kan man visa upp inspirationsböcker som är kopplade till de saker man kan låna. Det kan ju öka intresset för litteratur, säger Anna.

Under projektets gång kommer man att utvärdera vilka saker som passar för utlåning, fortsätta undersöka om det är möjligt att koppla utlåningen till de vanliga lånekorten och fundera vidare på vilken typ av instruktioner som behövs till olika redskap och verktyg.

– Vi kommer säkert att stöta på olika utmaningar längs vägen, men det får vi ta allteftersom.