Antalet klagomål på elavtal och elräkningar har mer än fyrdubblats sedan 1998. Förra året fick Konsument Göteborg ta emot över 400 klagomål. Det har gått mer än två år sedan elmarknaden avreglerades och Mats Danielsson på Konsument Göteborg anser att elmarknaden borde ha löst de största problemen.

– Det visar på att barnsjukdomarna har blivit tonårsproblem. Barnsjukdomar kan man acceptera, men efter två och ett halvt år av avreglering borde elmarknaden ha löst de största problemen, säger Mats Danielsson vid Konsument Göteborg.

Konsument Göteborgs energiinformation ställer tre krav som de anser att elleverantörer bör uppfylla:

  • Elleverantören bör fakturera avläst mätarställning och inte beräknad förbrukning.
  • Olika elleverantörer bör alltid ange priserna på samma, enhetliga sätt, det vill säga om priset är med eller utan skatt och moms.
  • Det ska vara möjligt att lämna avläst mätarställning via telefon och internet.

Förstår du inte: Byt bolag

Flera bolag accepterar inte att konsumenterna själva vill lämna uppgifter om mätarställningen. Hos vissa elleverantörer finns möjlighet att fylla i via företagets hemsida, men de är mindre villiga att ta emot uppgifter över telefon.

Mats Danielsson anser att konsumenterna själva måste börja ställa högre krav för att få elmarknaden att skärpa till sig. Han gör jämförelsen:

– Om du går in i en affär och inte vet vad man betalar för, så handlar du väl inte där? Förstår du inte dina elräkningar, så byt bolag.

Konsument Göteborg

Antalet elklagomål:
1998: 37
1999: 122
2000: 224
2001: 426

Läs mer om problemen kring elräkningarna och hur Plusenergi ser på detta i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 9 mars.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)