"Kolla avtalet noga". Konsument Göteborg har den senaste tiden fått in många klagomål från göteborgare om försenad fiberanslutning. För ett av fiberföretagen handlar det om 23 ärenden bara under november månad. Det går att häva avtalet om beställd fiberanslutning inte levereras i tid men som konsument måste du ha bevis och argumentera för att få rätt.

– Många vill häva avtalet utan kostnad på grund av att fibern är försenad och leverantören kräver då en avbeställningsavgift för hävningen som många tycker är oskälig, säger Elin Lindeberg.

 Vad har jag för rättigheter och skyldigheter och har företaget rätt att ta ut avgiften?

– Det beror lite på. Det första du måste göra är att se om företaget är i dröjsmål, alltså att företaget är försenat. Då kan du först titta på om avtalet har en leveranstid och har de inte levererat inom den tiden så är företaget i dröjsmål.

Om det inte finns någon leveranstid angiven i avtalet så har Allmänna reklamationsnämnden beslutat att en leveranstid på 24 månader är skäligt. Om företaget inte har levererat inom den tiden så är det i dröjsmål.

– Men man måste också se så att förseningen inte beror på något konsumenten kunnat påverka och företaget ska också kunna bevisa att förseningen inte beror på hinder bortom företagets kontroll, alltså något som företaget inte kunnat påverka.

Ofta handlar ett sådant hinder om att företaget inte fått okej från till exempel kommunen att börja gräva.

– Det är i så fall något som konsumenten kan kontrollera hos kommunen. Ibland stämmer inte det som företaget säger och då kan konsumenten bevisa det, företaget är då i dröjsmål.

Måste ha stor betydelse

 Men för att du som konsument ska ha rätt att häva avtalet vid dröjsmål måste du kunna bevisa att förseningen är av väsentlig betydelse.

– Det räcker inte att säga att fiberanslutningen inte levererats inom avtalad tid. Konsumenten måste förklara varför det haft en väsentlig betydelse, vilka konsekvenser förseningen fått och varför man inte är intresserad av att ha ett avtal med fiberleverantören längre.

Ibland kan det vara svårt att argumentera för att häva ett avtal på grund av dröjsmål.

– Då är det viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att avbeställa tjänsten innan fiberinstallationen är slutförd. Här blir då frågan om företaget har rätt att ta ut en avbeställningsavgift eller inte.

Företaget kan ta ut avgift

Om konsumenten själv väljer att avbeställa tjänsten har företaget rätt att ta ut en avgift.

– Men för att företaget ska ha rätt att ta ut den krävs det bevis för att de utfört något arbete på fibern innan avbeställningen gjordes. Till det räknas till exempel planering och förberedelsearbete.

Om företaget inte kan bevisa att de utfört något arbete eller om konsumenten kan bevisa att företaget inte påbörjat arbetet, då har företaget inte rätt att ta ut avgift.

– Det kan också vara så att vissa företag har ett schablonbelopp som de informerat om i sina villkor, det ska vara en skälig avbeställningsavgift och då är det den man får gå efter.

Läs avtalet noga

 Ångerrätten gäller inte när man beställer fiberanslutning.

– Det är bra att komma ihåg det. Var noga med att kolla igenom avtalet, vad du tackar ja till och var säker på att det är ett avtal du vill ingå. Googla gärna för att kolla upp företaget och hur ekonomin ser ut. Du kan alltid kontakta oss på Konsument Göteborg och se vad vi har för typ av klagomål, säger Elin Lindeberg.