Mobiltelefonföretagens sätt att informera om sina abonnemang lämnar fortfarande mycket att önska. Bara tre av tio redovisar till exempel tydligt hur länge mobiltelefonen är låst till operatören. Det visar en ny granskning gjord av Konsument Göteborg.

Sent i höstas genomförde Konsument Göteborg en undersökning av mobiltelefonföretagens annonsering i G-P, GT, Metro, Punkt.se och City.

Otydligt om upplåsningskostnad

Under två veckor kontrollerade man också de annonsblad som följer med G-P, och den reklam som kom direkt i brevlådan till två hushåll – ett i Gamlestan och ett på Hisingen.

– Dessutom gick vi in på företagens hemsidor och agerade som om vi var intresserade av att köpa en mobiltelefon med ett abonnemang, berättar Eva Burgess som är informationsassistent på Konsument Göteborg och fortsätter:

– Man får komma väldigt långt i sitt sökande – ofta så långt att man till och med fått ett telefonnummer och just ska till att betala – innan man har all den information man behöver.

Sju av tio undersökta operatörer berättar inte tydligt om hur länge mobilen är låst eller vad det kostar den dag kunden vill avbryta låsningen till den ursprungliga operatören.

44 procent av de granskade annonsörerna redovisar inte uppgift om den minsta totala kostnaden för mobiltelefonen. Några av de granskade företagen uppgav felaktiga prisuppgifter.

”Mycket pengar på spel”

I juni 2005 slöts en överenskommelse mellan Konsumentverket, Elektronikbranschen och MTB Mobiltelebranschen om riktlinjer för hur marknadsföringen ska se ut för att anses vara laglig, hederlig och vederhäftig.

Konsument Göteborg menar att deras undersökning visar prov på en rad överträdelser av överenskommelsen.

Konsumentverket, som står inför en utvärdering och översyn av överenskommelsen med branschen, har nu fått ta del av granskningen.

– Tillsammans med det material vi själva samlat in kommer Konsument Göteborgs undersökning att väga tungt i den revidering vi hoppas påbörja i vår och slutföra senare i år, säger Ola Svensson, jurist på Konsumentverket.

– Man ska ha klart för sig att de här företagen inte är helt lätta att ha att göra med – det står mycket pengar på spel. Men kan vi inte komma överens får det blir en fråga för Marknadsdomstolen.