Klagomålen på hantverkare fortsätter att öka hos Konsument Göteborg, som nu dragit igång ett nätverk för hantverksbranschen. Ett tiotal representanter för företag och organisationer är nu med, men tanken är att nätverket ska växa.

– Vi kan nog ha 40–50 medlemmar utan att det blir ohanterliga möten, säger konsumentrådgivare Sofie Spetz.

Satsar på hantverksfrågorna

Just hantverkare är ett av de allra vanligaste klagomålen hos Konsument Göteborg, som förra året fick in 964 anmälningar: Det är en ökning med 4,1 procent sedan 2009 (vilket i sin tur var en ökning med 30 procent jämfört med 2008.)

Den trista utvecklingen har lett till särskilda satsningar på hantverksfrågor både 2010 och 2011, till exempel förebyggande arbete ute på gymnasieskolor där blivande hantverkare studerar. Nätverket är ett annat försök att komma till rätta med problemen. Och rådgivarna på Konsument Göteborg får oftast bara höra den ena sidan.

– Vi vill ju även veta hur olika branscher och företag ser på konsumentproblem, vi behöver all kunskap vi kan få från dem, säger Sofie Spetz.

Ökad kunskap kan ge bättre råd och stöd

– Då kan vi öka förståelsen mellan konsumenter och hantverkare vilket vi hoppas kan lösa en del av problemen för båda parter.

Vinsten för deltagarna i nätverket är att lära känna fler från olika branscher, få möjlighet att utbyta erfarenheter och bredda sitt eget kontaktnät. På ett första möte i november kom bland annat representanter från Byggkeramikrådet, Villaägarna, byggvaruhuset Hornbach samt besiktningsmän listade hos Västsvenska Handelskammaren.

– Nu vill vi gärna ha med försäkringsbolagen och enskilda hantverkare; snickare, målare, elektriker och alla andra som har direktkontakt med kunderna. Vi vill också ha med fler branschorganisationer, säger Sofie Spetz.

– Vinsten för oss på Konsument Göteborg är att kunskapen om de olika branscherna ökar och vi kan ge ännu bättre stöd och råd till konsumenterna så att de blir mer aktiva och medvetna.

Nästa möte med nätverket hålls i början av april.